Sogn og Fjordane

img650x36711

Velkomen til Telepensjonistane i Sogn og Fjordane si eiga heimeside. Her kan du lese om aktuelle saker, kven som er med i styre, sjå på bilete fra turane våre og mykje meir.

Vi har medlemsmøte første tysdag i kvar månad med god oppslutning. Det viktigaste på disse møtene er sosialt samvær med gamle og nye kollegaer over ein kopp kaffe.
Møtestad er Førde Hotell.

Før jul er det julemøte med god julemat og underholdning.

Frå 15.11.2009 har kvar lokalforening fått eige e-post adresse. Vår e-post adresse er: tpsognogfjordane@telepensjonistene.no

Vi ser gjerne at du bruker denne mailadressen til å sende saker som du ynskje tatt opp i foreninga/styre eller andre saker som du gjerne vil informere om og dele med andre.

Telepensjonistlaget

Sogn og Fjordane

————————————————————————–

 

 

 

 

     

Medlemsmøte tirsdag 05.09.2023

| Medlemsmøter - Sogn og fjordane

Gåve frå Erling Stensaker til Møløyraidmusset. Modell av båten MK Bergholm. Sjå artikkel i Telepensjonisten nr 2/23.Les mer

Se alle