Stavanger

Stavanger

Velkommen til Stavanger

Redaktør av hjemmesidene: Egil Reimers, mobil 900 47 814- mailto: egil.reimers@lyse.net
Foreningens e-postadresse: mailto:jon.magnor.olaussen@gmail.com


MØTEPLAN 2. HALVÅR 2021

Endelig ser det ut til at vi får komme i gang med møtevirksomhet igjen og har følgende plan klar for 2. halvår:

  • Mandag 30. august 2021 kl 12.00 Medlemsmøte på Sola Strandhotell. Dagens lunch rett serveres. I tillegg servers kake til kaffen fra hotellets bakeri. Historien om hotellet fortelles under lunchen. Påmelding sendes ut i månedsskifte juli/ august
  • Mandag 27.september 2021 12.00. Medlemsmøte i møtesalen Tjensvoll kirke. Tema: Foredrag om hva Rådgivningskontoret for pensjonister kan bidra med for våre medlemmer – spesielt søkelys på fremtidsfullmakter m.m.
    Se egen sak under Medlemsmøter

  • Mandag 25.oktober 2021 kl 1200.Medlemsmøte i møtesalen Tjensvoll kirke. Tema: Sang og gode historier fra Ajax ved Øyvind Vatland.
  • Onsdag 8.desember 2021. Julebord på Victoria Hotell kl 1800. Tradisjonelt julebord med hyggelig samvær og underholdning ved «Kristian gitar»

 

ÅRSMØTE 2021

Da er årsmøtet 2021 avviklet. Her er referatet Referat årsmøtet TP 2021

På grunn av coronasituasjonen vil det ikke bli avholdt fysisk årsmøte dette året. I stedet vil vi bruke vår nettside med passord til å legge ut saksdokumentene.
Her er saklisten Saksliste Årsmøte 2021 og vedleggene finner du HER

Hilsen Styret

 

Vårens arrangementer er avlyst, se HER

 


Velkommen som medlem.

Her opplever du hyggelige møter og aktiviteter med tidligere kolleger og nye venner. Alle som er/har vært ansatt i Televerket og/eller et selskap i Telenorgruppen, og deres ektefelle/samboer, kan bli medlem.

Vår lokalforening har i dag ca 100 medlemmer. Vi arrangerer medlemsmøter med variert innhold – kåserier/foredrag, underholdning, bevertning og ikke minst trivelig samvær. Du får også mulighet til å delta på diverse utflukter.

Foreningen har medlemsmøtene sine i møtesalen Tjensvoll kirke den siste mandagen i månen.

Kontingent pr. år er kr 200,-

Lokalforeningen er tilknyttet Telepensjonistenes Landsforbund (TPL) – en partipolitisk uavhengig og nøytral organisasjon som i dag har nærmere 4000 medlemmer fordelt på 30 lokalforeninger landet rundt.

Med mange medlemmer får vi større påvirkningskraft:

  • TPL samarbeider med Pensjonistforbundet som har drøftingsrett med Regjeringen om saker i statsbudsjettet som gjelder pensjonister og eldre.
  • TPL forsøker gjennom mulige kanaler å påvirke reguleringer av utbetalingene fra Telenor pensjonskasse, og å sikre den økonomiske støtte vi årlig får fra Telenor Norge.

På  https://telepensjonistene.no/avdelinger/stavanger/  får du mer informasjon og her kan du også lese bladet Telepensjonisten som utgis i papirutgave 4 ganger pr år til medlemmer.

Vi håper du har lyst til å bli medlem! Ta kontakt med foreningen (se kontaktinfo nederst eller på webportalen).
Du kan også melde deg inn elektronisk HER på webportalen.

Det er vanskelig å nå alle som har arbeidet i Telenor da vi ikke har komplette lister over alle som har vært ansatt. Dersom du kjenner til andre som kan være interessert i å bli medlem, tar vi med glede imot tips fra deg.

Vi ser frem til å møte deg!

Vennlig hilsen

Berit Kopren

Leder

 

Kontaktpersoner

Berit Kopren, mail: Berit@kopren.com, Mob: 913 83 581

Jon M Olaussen, mail: jon.magnor.olaussen@gmail.com, Mob: 900 59 711:

Møteplan våren 2022

| Medlemsmøter Stavanger

Med forbehold for endringer grunnet Covid-19 situasjonen har styret satt opp følgende plan for medlemsmøter 1. halvår 2022.Les mer

Se alle