Stavanger

Stavanger

Velkommen til Stavanger

Redaktør av hjemmesidene: Egil Reimers, mobil 900 47 814- mailto: egil.reimers@lyse.net
Foreningens e-postadresse: mailto:jon.magnor.olaussen@gmail.com


Vårens arrangementer er avlyst, se HER

 


Velkommen som medlem.

Her opplever du hyggelige møter og aktiviteter med tidligere kolleger og nye venner. Alle som er/har vært ansatt i Televerket og/eller et selskap i Telenorgruppen, og deres ektefelle/samboer, kan bli medlem.

Vår lokalforening har i dag ca 100 medlemmer. Vi arrangerer medlemsmøter med variert innhold – kåserier/foredrag, underholdning, bevertning og ikke minst trivelig samvær. Du får også mulighet til å delta på diverse utflukter.

Foreningen har medlemsmøtene sine i møtesalen Tjensvoll kirke den siste mandagen i månen.

Kontingent pr. år er kr 200,-

Lokalforeningen er tilknyttet Telepensjonistenes Landsforbund (TPL) – en partipolitisk uavhengig og nøytral organisasjon som i dag har nærmere 4000 medlemmer fordelt på 30 lokalforeninger landet rundt.

Med mange medlemmer får vi større påvirkningskraft:

  • TPL samarbeider med Pensjonistforbundet som har drøftingsrett med Regjeringen om saker i statsbudsjettet som gjelder pensjonister og eldre.
  • TPL forsøker gjennom mulige kanaler å påvirke reguleringer av utbetalingene fra Telenor pensjonskasse, og å sikre den økonomiske støtte vi årlig får fra Telenor Norge.

På  https://telepensjonistene.no/avdelinger/stavanger/  får du mer informasjon og her kan du også lese bladet Telepensjonisten som utgis i papirutgave 4 ganger pr år til medlemmer.

Vi håper du har lyst til å bli medlem! Ta kontakt med foreningen (se kontaktinfo nederst eller på webportalen).
Du kan også melde deg inn elektronisk HER på webportalen.

Det er vanskelig å nå alle som har arbeidet i Telenor da vi ikke har komplette lister over alle som har vært ansatt. Dersom du kjenner til andre som kan være interessert i å bli medlem, tar vi med glede imot tips fra deg.

Vi ser frem til å møte deg!

Vennlig hilsen

Berit Kopren

Leder

 

Kontaktpersoner

Berit Kopren, mail: Berit@kopren.com, Mob: 913 83 581

Jon M Olaussen, mail: jon.magnor.olaussen@gmail.com, Mob: 900 59 711:

Siste nr av informasjonsbladet for Region Stavanger

| Historie Stavanger

Televerket er blitt Telenor og aksjeselskap og med det ble det slutt på bedrifts- og informasjonsblad for Stavanger. Her er nr 1 i 1995 som var det siste ifølge Per Arild Meling. Takk til John Abrahamsen som tok vare på disse historiske skriftene.Les mer

1994 årgangen av Sydvesten

| Historie Stavanger

John Abrahamsen har tatt vare på informasjonsbladet Sydvesten for Region Stavanger og Egil Reimers har scannet dem. Interessant lesning om den største organisasjonsendringen i Norges teletjenester.Les mer

De første nummer av Sydvesten

| Historie Stavanger

Telefongen gikk ut med Stavanger Teledistrikt 1992 og inn kom Region Stavanger med Informasjonsbladet Sydvesten i 1993. Her finner du de 2 første numrene, tatt vare på av John Abrahamsen og scannet av Egil Reimers. Tittelen ble endret fra Bedriftsavis i nr 1 til Informasjonsblad i nr 2.Les mer

Se alle