Trondheim

Trondheim

Telepensjonistenes Forening, Trondheim ble stiftet 1971. Foreningen er åpen for alle som har eller har hatt et arbeidsforhold til Telenor/Telenorgruppen. Øgså ektefelle/samboer, gjenlevende ektefelle/samboer kan bli medlem. Vi er tilsluttet Telepensjonistenes Landsforbund og via dem tilsluttet Norsk Pensjonistforbund. Vi er også medlem av Pensjonistenes Fellesorganisasjon (PFO) i Trondheim.

Antall medlemmer i foreningen er ca. 300. Medlemstallet har vært noenlunde stabilt de siste årene. Vi får oversikt fra landsforbundet hver måned over de som går av med pensjon i Telenor. Disse blir tilskrevet med tilbud om medlemskap.

Medlemsmøtene er forholdsvis godt besøkt. Vi prøver å ha et variert tilbud av kåseri/foredrag og underholdning på disse møtene så vi kan nå flest mulig. Men vi føler vel at mange går på møtene rett å slett for å møte gamle kjente og få en hyggelig prat. Og det er jo bare trivelig.

Forening er også ganske aktiv på reisefronten. Vi har hvert år hatt en utenlandstur, samt flere turer innelands og også lokale turer med guide i Trondheim

Det er selvfølgelig opp til hver enkelt hva man vil være med på og også hvor mye en vil bidra med i form av styreverv eller som komitemedlem.

Men med å være medlem kan vi:

DSCN0693

-Være med å påvirke vår framtidige pensjon
-Delta på medlemsmøtene som arrangeres en gang i måneden.
-Delta på turer utenlands og innenlands.
-Delta i foreningens trimgruppe.
-Få bistand i pensjonsspørsmål.
-Få bladet Telepensjonisten
-Delta i aktiviteter i Hornemannsgården

 

HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED? MELD DEG INN I DAG!

Marie Aashagen
Leder

Se alle