BEDRIFTSAVIS FOR TELEGRAFVERKET I STAVANGER FRA SVUNNEN TID

Jeg vil her presentere en bedriftsavis ( Lokalt Anrop ) som var et organ for funksjonærene ved Stavanger telegraf, rikstelefonen og telefonanlegget. Dette ble utgitt i mars 1963 og forteller om hva som rørte seg i bedriften og velferdsorganisasjonen.

Samtidig legger jeg ved det første nummer av husorganen for Stavanger Teleområde. God fornøyelse. Jeg vil forsøke å pressentere flere nummer av Telefongen etter vert. Dessverre så mangler jeg nr. 2, 3 og 4 fra 1975 samt nr.2 fra 1976. Ellers har jeg alle utgitte nummer til og med 1992. Da tror jeg det ble stoppet som utgivelse i bladform. Hvis noen har noen av de manglede nummer av Telefongen, så vil jeg gjerne låne dem for kopiering og pressentasjon her. Ta kontakt med en i styret eller redaktøren hvis du har et eller flere av de manglende nummer til utlån.

Husorganet Telefongen nr 1 for 1975 er overført til innlegg med nr.2, 3 og 4 slik at hele årgangen ligger samlet.

Lokalt Anrop Mars 1963 Bedriftavis Telegrafverket Stavanger