Beskytte innlegg med passord

Du kan beskytte et innlegg med passord. Dette kan være aktuelt dersom innlegget inneholder informasjon som ikke bør være åpent tilgjengelig.

Slik gjør du:

Velg Passordbeskyttet under Synlighet og legg inn et passord.

Innlegget blir synlig på samme måte som andre innlegg, men det merkes med «Beskyttet». Når noen klikker på innlegget, kommer det opp et felt hvor passordet legges inn.  Husk at du må gi passordet til de som skal ha tilgang til innlegget.

Du kan passordbeskytte innlegget før det publiseres. Det er også mulig å passordbeskytte et innlegg som allerede er publisert. Passordbeskyttelsen kan også fjernes for et innlegg dersom det ikke lenger trenger å være passordbeskyttet.