Besøk på Jødisk museum i Trondheim

Motiv fra museet

Styret hadde bestilt omvisning på Jødisk Museum, 20. november 2017 kl 1200, og det var 16 medlemmer som møtte opp og var med på omvisningen.

Jødisk Museum ligger i Arkitekt Christies gt. 1B, og bygningen var Trondheims første jernbanestasjon fra 1864. Den jødiske menigheten kjøpte bygningen i 1924 og bygde den om til en ortodoks synagoge som ble innviet i 1925. Museet åpnet 12. mai 1997 og var en gave til Trondheim kommune i forbindelse med tusenårsjubileet. I Museet er det samlet foto, dokumenter, møbler og historier gjennom mange år m.m.

Den flinke guiden, Aurora Jacobsen Evenshaug (arving etter Jacbsen og Beckker), som viste oss rundt, formidlet jødisk innvandringshistorie generelt i Norge, men fokuserte mest på Trondheim og Midt-Norge.

  Guiden viser oss rundt

Hun fortalte om Jødisk kultur, riter og tradisjoner og om hvordan jødene har integrert seg og skapt seg sin plass i samfunnet.

Tiden fra 1940 – 45, okkupasjonstiden, førte med seg mange diskriminerende anti-jødiske tiltak, og senere deportasjon og tilintetgjørelse av den jødiske befolkning i Trondheim. Aurora fortalte menge gripende, triste og dramatiske historien fra den tiden.

Etterkrigstiden ble en svært tung for de overlevende norske jødene, men det jødiske livet ble langsomt bygget opp igjen.

Omvisningen sluttet i synagogen og Aurora orientert om bruken av den og om tradisjoner som var knyttet til den ortodokse jødiske religionen.

Vi avsluttet med kaffe på «To tårn «. Det var greit å få snakke om hvordan vi hadde opplevd denne omvisningen og vi var enige om at dette var noe vi kunne anbefale for andre.

Trondheim 21.11.2017.Kari