Bilde av styret 2011,2012,2013

Bilde av styret 2011,2012,2013

 

Framme: Oliv Ottesen (leder) og Dagunn Klakegg (vara)
Bak: Harald Steiro (kasserer), Helge Ottesen (nestleder) og Kristian Strømmen (sekretær)