Bilde av styret 2016

Bilde av styret 2016

GLA-Styret 2015

 

 

 

 

 

 

På bildet sees fra venstre: Bjørg Nygård, Elisabeth Bråthen, Asbjørg Elserud,
Gerd Paulsen, Kari Aanerud, Roald Grotle, Aina Holen (leder) og Leikvin Solbakken.

 

Kontaktinformasjon:

Navn:                        Funksjon                Telefon             E-postadr.
Aina Holen                 Leder                      905 44 578         ainahol@online.no
Kari Aanerud                Nestleder                 959 19 528         kaanerud@gmail.com
Asbjørg Elserud            Sekretær                  913 01 104         aelserud@online.no
Gerd Paulsen              Kasserer                  900 16 988          gerd-pa@online.no