Bilder fra Transmisjon i Drammen i 1970 årene

Bilder fra Transmisjon i Drammen i 1970 årene

Redaktøren har mottatt noen bilder fra Egil Larssen som viser medarbeidere i Transmisjon fra noen år siden. Kjenner dere igjen disse unge og vakre menneskene?

Bemanning i Transmisjon i 1970 årene.

Transmisjon. Bemanning i 1970 årene

Bak fra venstre. Willy Zcimarzceck, Evy Nielsen, Aina Fredriksen, Arild Faarberg, Bent Lauritzen, Nils Halvorsen, Knut Horn, Egil Larsson

Foran fra venstre: Ragnar Ugelstad, Dag F. Pettersen, Knut Svendsen, Harald Gulbrandsen

 

Verdensmester i styrkeløft i 1985

 Egil Larssen gratulerer Tove Eriksen

Egil Larssen gratulerer Tove Eriksen som Verdensmester i Styrkeløft i Wien i 1985.

 

Tove Eriksen. Styrkeløfter

Tove viser sin styrke ved å løfte Egil Larssen. Beundrene tilskurere er fra venstre Nils Halvorsen, Herman Tolsrud (delvis skjult) Bjørn Furuseth, Ragnar Ugeslstad (delvis skjult), Harald Gulbrandsen og Tore Husum Nilsen. De unge damer som står på hver side er Else Forum og Aina Fredriksen (med blomster)