Bilder fra Transmisjon i Drammen

Bilder fra Transmisjon i Drammen

Egil Larssen har gitt Redaktøren flere bilder fra Transmisjon i Drammen.

Denne gangen viser bildene Egil på jobb i felten.  Vi takker for interessente bilder fra en tid noen av oss fremdeles kan huske. Om det er flere som har bilder fra sin arbeidsplass i Televerket / Telenor, som de kan tenke seg å dele med andre, kan de kontakte styret i Drammen.

 

Egil Larssen på jobb på koaksanlegget

Egil Larssen ute på måleoppdrag.

Egil Larssen. Hvitstøymåling

Egil Larssen under innmåling inne på Transmisjon i Drammen.

 

Egil Larssen. Innmåling LME-M3

Egil Larssen studerer dokumenter under innmåling inne på Transmisjon.