Bilder i WordPress

Legg inn bilder i innlegg etc slik at de vises på riktig måte

LITT OM PIKSLER

En piksel (pixel på engelsk og sammensatt av ordene ”picture element”) er et av de mange små punktene som tilsammen utgjør en presentasjon av et bilde på en datamaskin. Vanligvis er punktene så små og så mange at når de skrives ut på papir eller vises på en dataskjerm ser de ut som et jevnt bilde. Fargen og intensiteten på hvert punkt kan variere.

En megapiksel er 1 million piksler, og begrepet brukes ikke bare om antallet piksler i et bilde, men også for å uttrykke antall sensorer i et digitalkamera eller antallet visningselementer på en skjerm. For eksempel har et kamera med 3,1 megapiksler 2048×1536 sensorelementer (2048 × 1536 = 3 145 728).

Grunndesignet for telepensjonistene.no omfatter blant annet definisjon av faste rammer for bildestørrelsene som kan brukes i de enkelte delene av løsningen. Dette setter visse begrensninger for hvilke bildestørrelser som passer best i den enkelte sammenheng. Oversikten nedenfor viser de mest aktuelle rammestørrelsene for innlegg, startside og brødtekst. Ved å tilpasse bildene som skal settes inn til dette, vil resultatet som regel bli bra.

Bildestørrelsen er alltid angitt i antall piksler vannrett (bredde) og loddrett (høyde).

BILDER TIL BRUK I INNLEGG/NYHETER

Ingressbilder

Ingressbilder anvendes for å illustrere hovedinnholdet i innlegget. Bildet legges inn i innlegget som et Fremhevet bilde.

 • Ingressbilde i et innlegg vises i 271 x 188 piksler på opplisting av nyheter
 • Ingressbilde i et innlegg vises i 773 x 532 piksler i selve nyheten når det vises øverst i innlegget (dette kan som kjent velges bort i Artikkelinnstillinger).

Dette tilsier at forholdet mellom bredde og høyde på bildet bør være om lag 1,5 (dvs samme størrelsesforholdet som på et vanlig foto i størrelse 10×15 cm).

Bilder i brødtekst

Bilder som legges inn som illustrasjon i brødteksten i innlegget kan være av forskjellig størrelse og velges ved å krysse av på det aktuelle alternativet i boksen som heter Skjerminnstillinger for vedlegg, nederst til høyre i Mediabiblioteket. Alternativene er bl.a

 • Miniatyrbilde – 150 x 150 piksler
 • Medium – 300 x 151 piksler
 • Full størrelse – 448 x 225 piksler
 • osv

Hvilket alternativ som er det beste avhenger av formatet på originalbildet i Mediabiblioteket. Her kan det være lurt å prøve seg litt fram og finne det formatet som passer best i det enkelte innlegg.

Bilde til bruk på startsiden for en lokalforening

Dette er bilde som skal illustrere lokalforeningen. Bildet vises i oversikten over alle lokalforeningene ved å klikke på menypunktet Lokalforeningene i Hovedmenyen. Det vil også bli vist øverst på startsiden ved å velge en lokalforening direkte (dette kan som kjent velges bort i Artikkelinnstillinger). Bildet legges inn som et Fremhevet bilde.

 • Bildet vises i 235 x 164 piksler på opplistingen av lokalforeningene
 • Bildet vises i 719 x 495 piksler i selve nyheten når det vises øverst i innlegget (dette kan som kjent velges bort i Artikkelinnstillinger).

Dette tilsier at forholdet mellom bredde og høyde på bildet også her bør være om lag 1,5 (dvs samme størrelsesforholdet som på et vanlig foto i størrelse 10×15 cm).

REDIGERE ET BILDE

Det kan av og til være behov for å endre på størrelsesforholdet i et bilde – spesielt for å kunne tilpasse bildet til størrelsesforholdene nevnt ovenfor. Dette kan gjøres i Mediabiblioteket. Fremgangsmåten er følgende:

 • Velg bildet som skal redigeres ved å klikke på bildet i Mediabiblioteket
 • Klikk på knappen Rediger bilde under bildet
 • Skriv ønsket størrelsesforhold (f.eks 15 : 10 som passer som ingressbilde) i feltet som heter Proporsjon i boksen Utklipp av bilde (til høyre)
 • Flytt markøren over bildet slik at den peker på øvre venstre kant på det ønskede bildeutsnittet
 • Hold Shift på tastaturet nede samtidig med venstre museknapp og dra deretter til ønsket utsnitt av bildet er markert
 • Klikk deretter på symbolet til venstre over bildet og bildet blir endret i samsvar med det valgte utsnittet.
 • Klikk deretter på Lagre og det nye bildet blir lagret i Mediabiblioteket.

Dersom Shift knappen på tastaturet ikke holde nede vil ikke det valgte størrelsesforholdet bli satt automatisk. Størrelsesforholdet kan dermed velges fritt.

Merk at bildet kan gjenskapes til sin originale form ved å hente det fram i Mediabiblioteket og deretter klikke på Gjenskape originalt bilde.