Bjarne Ulvang slutter i styret i Bergen og Hordaland etter 21 år som kasserer.

Bjarne Ulvang slutter i styret i Bergen og Hordaland etter 21 år som kasserer.

I tillegg har han satt 10 år i landstyret som styremedlem.

Kasserer Bjarne Ulvang (til høyre) legger fram regnskap på årsmøtet i Bergen 2019.

 

Foreningen ved Ulf Rathe takker ham for flott innsats, og for godt samarbeid.