Blanketter og maler

Velg blant menypunktene i nedtrekklisten eller klikk på lenkene i teksten under.

Her finnes standard blanketter og retningslinjer som skal brukes for å oppnå enhetlig praktisering av vedtatte rutiner. På denne måten vi bl.a kan forsikre oss om at vedtak om regnskapsføring og andre vedtak på alle nivå i Landsforbundet blir etterfulgt.

I tillegg har vi lagt inn mal for vedtekter i lokalforeningene. Denne er godkjent av landsmøtet 2019 og skal legges til grunn ved eventuelle endringer av vedtektene.

Her vil du også finne vår vervebrosjyre.