Blanketter

INNMELDING, UTMELDING OG ADRESSEFORANDRING

Denne blanketten skal brukes av lokalforeningene for rapportering og oppfølging av endringer i medlemsregistreringen til Forbundskontoret. Du finner blanketten ved å klikke på lenken nedenfor:

Innmelding, utmelding og adresseforandring


REISEREGNING 

Reiseregning skal brukes for tjenestereiser på oppdrag for Telepensjonistenes Landsforbund eller en av lokalforeningene. Du finner blanketten ved å klikke på lenken nedenfor:

Reiseregning


REFUSJON AV UTLEGG

Denne blanketten skal benyttes når et styremedlem, sentralt eller lokalt, har gjort en anskaffelse som skal refunderes.  Du finner blanketten ved å klikke på lenken nedenfor:

Refusjon av utlegg


REGNING FOR TIMEBETALTE OPPDRAG

Timebetalt arbeid er i hovedsak aktuell for Forbundskontoret. Blanketten kan imidlertid brukes også lokalt om dette er aktuelt i henhold til styrevedtak i lokalforeningen.  Du finner blanketten ved å klikke på lenken nedenfor:

Regning for timebetalte oppdrag


ØVRIGE BLANKETTER

Retningslinjer og blanketter for årsrapportering, revisoreklæring og aktivitetsoversikt ligger på StyreWeb. Gå til Sentralorganisasjon/Dokument i menyen og åpne «arkivskap delt med lokalforeningene». Blankettene finner du i mappen for økonomi-informasjon.