Bli med på en dugnad for å verve nye medlemmer!

Landsstyret starter nå en ny vervekampanje som starter 15. september og varer fram til 15. april 2024.

Rekruttering av nye medlemmer er viktig for å opprettholde Telepensjonistene som en sterk organisasjon. Aller helst ønsker vi å få flere medlemmer for å øke medlemstallet. Aktiv verving viktig for å få dette til.

Alle som verver minst tre medlemmer i løpet av kampanjeperioden får et gavekort på 300 kroner. Kortet kan brukes i forskjellige butikker over hele landet. Det er kun et kort til hver verver, selv om man verver fler enn tre. De som verver flere kan til gjengjeld kjempe om hovedpremien, som er en Ipad. Denne går til den som verver flest medlemmer i løpet av verveperioden.

Innmeldingsskjema finnes på hjemesidene under menypunktet Bli medlem. Du kan også gå til innmeldingsskjemaet ved å klikke her.

Husk å registrere deg som verver i innmneldingskjemaet for å motta en vervepremie!

Det er laget en vervebrosjyre som kan brukes i vervearbeidet. Den finnes i en papirversjon som du kan få ved å henvende deg til styret i din lokalforening. Det er også laget elektronisk versjon som du kan laste ned og skrive ut, eller du kan sende den til den du ønsker å verve via epost.
Last ned den elektroniske vervebrosjyren ved å klikke her.

I Telepensjonisten nr 3/2023 er det gitt en fyldig omtale av vervekampanjen. Klikk på denne lenken for or å gå til bladet: Telepensjonisten 3-2023