Bli medlem

Meld deg inn i en av våre 29 lokalforeninger

Klikk her for å gå til innmeldingsskjemaet

Som medlem får du får et hyggelig sosialt samvær med tidligere kollegaer gjennom møter, turer og andre aktiviteter. Slik kan du ta vare på de sosiale nettverk du hadde som yrkesaktiv, samtidig som du etablerer nye.

Vi er åpne for tidligere og nåværende ansatte i Televerket/Telenor eller i virksomheter som er utskilt fra Telenor. Også ektefeller/samboere er velkomne som medlemmer hos oss.

Alle medlemmer som ønsker det,  får tilsendt medlemsbladet ”Telepensjonisten” fire ganger i året. I tillegg får du tilgang til å leie hytter over hele landet gjennom Hyttestiftelsen i Telenor, se mer under menypunktet om For medlemmer.

Medlemstilbudet ellers varierer noe fra forening til forening, og omfatter medlemsmøter og julebord, kulturarrangementer, turer i inn- og utland, hobby-/studiegrupper osv.

Se vår vervebrosjyre ved å klikke her!

 

MELD DEG INN!
Du finner innmeldingsskjemaet ved å klikke på lenken under. Fyll ut skjemaet og klikk på Send så vil innmeldingen bli registrert og du vil bli kontaktet fra den lokalforeningen du har valgt. Vi gjør oppmerksom på at du ved å sende inn skjemaet aksepterer at informasjonen blir lagret i vårt medlemsregister.

For nye medlemmer spesielt i Oslo-området kan det være vanskelig å velge hvilken lokalforening de ønsker å tilhøre. Dette skyldes at Oslo-området har to lokalforeninger – hhv Fornebu (tidligere Sentrale enheter) og Oslo lokalforening. Hver av disse har egne hjemmesider med nærmere informasjon om hvem de er og aktivitetene som foregår. Klikk på lenkene nedenfor dersom du ønsker å få vite mer om disse to lokalforeningene:

 

VERVING
Ble du vervet av et medlem, er vi interessert i opplysninger om det. Skriv inn navn og lokalforening til den som vervet deg nederst i innmeldingsskjemaet.

Klikk her for å gå til innmeldingsskjemaet