Aktivitetsplan Telepensjonistene Bodø/Salten

Aktivitetsplan  2023

Torsdag   9. februar Årsmøte
Torsdag   9. februar Medlemsmøte
Torsdag 23. mars Medlemsmøte
Torsdag 27. april Jubileumsmøte
Torsdag  8.juni Medlemsmøte
Uke 24 – Juni Vårtur – ikke bestemt reisemål
August/september Høsttur til Island
Torsdag 21. september Medlemsmøte
Torsdag 09. november Medlemsmøte
Fredag 8. desember Julemøte/Julebord

 

Husk også at du har gratis tilgang til mange interessante foredrag i regi av Pensjonistuniversitetet gjennom vår kollektive avtale.

Program våren 2023