Aktivitetsplan Telepensjonistene Bodø/Salten 2019

AKTIVITETSPLAN 2019 FOR TELEPENSJONISTENE BODØ/SALTEN

17. januar                                Medlemsmøte
14. februar                              Årsmøte og Medlemsmøte
21. mars                                  Medlemsmøte
23. mai                                    Medlemsmøte
JUNI                                       Vår-tur til ? (Europa)
AUGUST/SEPTEMBER      Høst-tur til? (lokalt)
19. september                          Medlemsmøte
24. oktober                               Medlemsmøte
13.  desember                            JULEMØTE