Aktivitetsplan Telepensjonistene Bodø/Salten

AKTIVITETSPLAN

Høst-2021
1. – 3. september         Tur til Lofoten og Hamarøy
23. september             Medlemsmøte
21. oktober                  Medlemsmøte
10. desember              Julemøte 10/12 på Folkets Hus.

2022
6. januar                     Medlemsmøte
10. februar                 Årsmøte