Aktivitetsplan Telepensjonistene Bodø/Salten

Aktivitetsplan 2022

Torsdag 10. februar Årsmøte
Torsdag 10. februar Medlemsmøte
Torsdag 17. mars Medlemsmøte
Uke 17 – april Turgruppa våkner til liv.
Torsdag 12. mai Medlemsmøte
Uke 23 – Juni Vårtur – ikke bestemt reisemål
Juni – dato ikke bestemt Byvandring med Viggo Eide
August Grilldag på Løp
Aug/September Høsttur – ikke bestemt reisemål
Torsdag 22. september Medlemsmøte
Torsdag 3. november Medlemsmøte
Fredag 9. desember Julemøte/julebord

 

Husk også at du har gratis tilgang til mange interessante foredrag i regi av Pensjonistuniversitetet gjennom vår kollektive avtale.