Aktivitetsplan Telepensjonistene Bodø/Salten 2021

AKTIVITETSPLAN  2021

På grunn av ukjent utvikling av smitteverntiltak, har vi ikke fastsatt program for våren 2021. Også høst-møtene må betraktes som foreløpige datoer.
Styret vil komme tilbake med oppdatert plan så snart smitteverntiltakene tillater at vi kan treffes.
Vi vil komme tilbake med invitasjoner til utflukter/turer i Bodøs umiddelbare omegn.

 • Digitalt Årsmøte
  Kjøreplan:
  22.januar.   Sakliste med saksdokumentene sendes ut til medlemmene på mail
  1. februar.  Frist for kommentarer/innsigelser (SMS/telefon/mail) til det som er sendt ut. Mottaker er Håkon tlf: 957 94 994, mail: h-rindal@online.no
  3. februar. Redegjørelse for eventuelle vesentlige innsigelser som er kommet, og styrets konklusjon på disse, sendes ut pr SMS og evt. mail.
  5. februar.  Frist for tilbakemelding på styrets behandling av innsigelsene.
  15. februar.   Undertegnet protokoll er klar – scannet og oversendt landsstyret.
 • Mai/Juni                   Vår-tur til?
 • August/September   Høst-tur til?
 • 16.september   (torsdag)       Medlemsmøte
 • 21.oktober         (torsdag)       Medlemsmøte
 • 10. desember         (fredag)     JULEMØTE

Reisemål og tidspunkt blir bestemt først når smitteverntiltakene for sommeren høsten er avklart.