Aktivitetsplan Telepensjonistene Bodø/Salten 2020

AKTIVITETSPLAN 2020 TELEPENSJONISTENE BODØ/SALTEN

17. januar – Medlemsmøte

13. februar – Årsmøte og Medlemsmøte

19. mars – Medlemsmøte

14. mai – Medlemsmøte

Vår-tur  – (tid og sted ikke avgjort)

Lokal høst-tur  – (august/september, tid og sted ikke avgjort)

17. september – Medlemsmøte

22. oktober – Medlemsmøte

11.  desember – JULEMØTE