Årsrapporter

Årsrapport 2021
Telepensjonistene Bodø/Salten
Årsrapport 2021
Bodø Radio og Kringkastingsmuseum
Årsrapport 2020
Telepensjonistene Bodø/Salten
Årsrapport 2020
Bodø Radio og Kringkastingsmuseum
Årsrapport 2019
Telepensjonistene Bodø/Salten
Årsrapport 2019
Bodø Radio og Kringkastingsmuseum
Årsrapport 2018
Telepensjonistene Bodø/Salten
Årsrapport 2018
Bodø Radio og Kringkastingsmuseum
Årsrapport 2017
Telepensjonistene Bodø/Salten
Årsrapport 2017
Bodø Radio og Kringkastingsmuseum
Årsrapport 2016
Telepensjonistene Bodø/Salten
 ….. Årsrapport 2016
Bodø Radio og Kringkastingsmuseum
Årsrapport 2015
Telepensjonistene Bodø/Salten
Årsrapport 2015
Bodø Radio og Kringkastingsmuseum