Kringkastingsnettets paradigmaskifte, fornying og utbygging fra 1950 årene.

Kringkastingsnettets paradigmaskifte, fornying og utbygging fra 1950 årene.

 

PROSJEKTLEDER ALEXANDER VALEN.
Rett mann på rett sted til rett tid.
Kringkastingsnettets paradigmaskifte, fornying og utbygging fra 1950 årene.

Hovedmålet med min artikkel er å ære den kollegaen som etter min oppfatning har hatt størst betydning for at Kringkastingskontoret i Teledirektoratet klarte omstillingen og fornyingen på en glimrende måte. Senderteknikken lå allerede tilgjengelig da Telegrafverket tok spranget fra kabelgrøfter til fjellstasjonstjenesten. De nye tjenester som FM, TV, mobil og radiolinjer krevde høytliggende hovedsenderanlegg i hele landet. Forbindelser mellom disse og telesentrene måtte opprettes. De gamle betjente kringkastingsendere på lang-, mellom- og kortbølger var i ferd med å utspille sin rolle. Jeg var heldig som kom med i denne tjenesten helt fra starten. Min første jobb som teleingeniør fikk jeg på Tryvasshøgda og satt på jobb under kongens åpning av fjernsynet i 1960. Etter dette fikk jeg stilling i Finnmark som Teledirektoratets forlengede arm i fjellstasjonstjenesten. Senere arbeidet jeg som kringkastingsinspektør for Finnmark, Troms og senere Nordland. Til slutt endte jeg i Kringkastingskontoret som overinspektør i driftsgruppa og sist som leder av kontorets administrasjonsgruppe. Jeg erfarte kontoret, tjenesten og Valen både fra utetjeneste og fra innsiden.
bod-kringkastingsnettet_1950_Trolltind-1Utbygging av FM tjenesten startet først, tett fulgt av TV, radiolinjer og mobil fra midten av 1950 åra. Norsk teknisk industri fulgte godt med i starten, men fikk dårlig oppfølging av både staten og Televerket (bl.a. Kringkastingskontoret) og ga opp underveis. Denne historien er det ingen som ønsker å følge opp og ble da utelatt i Telenors 150 års historie. På ett felt klarte Kringkastingskontoret å innta lederposisjon i Europa, nemlig bygging og drift av
ubetjente hovedsenderanlegg , omformere og radiolinjer . Utviklingen i USA og Europa fram til 1960 åra besto av betjente anlegg. Hos oss forsøkte vi oss fram, men Thomas Neumann som kalte seg utbyggingsjef (senere leder av tjenesten) ble avgjørende for at vi kom på rett spor og at vi lykkes så godt. Neumann kom fra NRK og ble overført til Telegrafstyret etter at det ble besluttet at Telegrafverket igjen skulle ivareta sender- og programlinjenettet etter krigen.

Han fikk ansatt Alexander Valen, som var en ener og kanskje en av få kvalifiserte prosjektleder på den tida, som kunne bygge hovedsenderanleggene i det norske høyfjell under til dels ukjente og krevende utfordringer. Valens bakgrunn var 12 års deltakelse fra utbygging av kraftanlegg i BKK, Forsvarets Anleggsdirektorat, med deltakelse i Kanadas teleutbygging og sist Forsvarets bygningstjeneste. Det skulle vise seg at det ble mange ukjente utfordringer som måtte løses der anleggene ble plassert. I denne utbyggingsperioden fra slutten av 1950 årene og fram til Kvitsøy kort-, mellom- og langbølgesendere i 1990 årene, ble det bygget en rekke provisoriske hovedsenderanlegg som senere ble permanent fullført i tur og orden. Stasjonsanleggene er i dag fra over 50 år og har stått på sine utsatte posisjoner nærmest uten vedlikehold. De er i seg sjøl bautaer og et bevis på kvaliteten av Valens innsats.
Et hovedproblem var den gang at Teledirektoratet manglet en samlende kultur og kraft som kunne binde sammen alle faginteressene. Kringkastingskontoret med sin overordnede ledelse, som jeg kjente best, hadde mange små og gode faglige miljøer. Overordnede ledd manglet, med få unntak inspirerende, visjonære og samlende ledere. Kringkastingskontorets virksomhet lå utsatt mellom to statsetater og kontoret måtte balansere mellom to interesser. Vi hadde eget drifts og anleggsbudsjett der NRK betalte kontoret og alle aktiviteter mens Telegrafverket var med og fellesfinansierte anleggene

som ble brukt til eget formål og stamlinjenettet. Da hovedsendernettet for kringkasting, radiolinjer og omformere var fullført i 1985 var det bygget 43 hovedsenderanlegg, større sentrale omformere og over 2000 mindre for FM og TV. Fellesfinansieringens investeringer var 9 milliarder fra NRK og 6 milliarder fra Televerket i 1985. Det er ikke mulig å rettferdiggjøre Valens innsats i en kort artikkel som her.

Tekniske ledere fra sentrale nordeuropeiske land, ble samlet i Oslo av Kringkastingskontoret, til konferanse og utstilling om teknisk kringkastingsutbygging, lot seg imponere av våre stasjonsanlegg .
Heldigvis er hans omfattende arkiv med anleggsinformasjon og bilder overlevert Norkring som er kontorets arvtaker i ny organisasjon. Valen har også opprettet egen blogg som gjengir deler av hans engasjement.

Håper at rette vedkommende snart takker han for innsatsen på en anstendig måte! ALEXANDER har allerede passert 90 år.

Nils Bøe

 

Bildene under viser noen av senderne. (klikk på bildene for detaljer)

bod-kringkastingsnettet_1950_tron

Tron

bod-kringkastingsnettet_1950_Trolltind-1

Gamle Trolltind

  bod-kringkastingsnettet_1950_Reinsfjell

Reinsfjell

  bod-kringkastingsnettet_1950_storhogen2

Storhogen

  bod-kringkastingsnettet_1950_steigen (2)

Steigen

  bod-kringkastingsnettet_1950_kraftkurs-Lønahorgi

Kraftkurs Lønahorgi

  bod-kringkastingsnettet_1950_Kistefjell(1)

Kistefjell