Lilly Urskar Skotmyr

Lilly Urskar Skotmyr

Hun jobbet på åkeren for 25 øre timen, men forhandlet seg frem til 35 øre i timen. Hun jobbet som guvernante på Stensøya, sang i kor i 30 år, og jobbet i 45 år for samme arbeidsgiver!

LILLY URSKAR SKOTMYR

Lilly 1957 Navn: Lilly Urskar Skotmyr, sign: urla
Første stilling: Guvernante
Stillinger i Televerket: Lokaltelefon, Rikstelefon og forskjellige kontortjenester
Født:12.2.1927. Pensjonist fra: 1.4.1991. Status: enke etter 30 år ekteskap.

Noen ord om oppvekst/barne og ungdomsår:
Lilly er født på Hernes, men familien flyttet tidlig til byen, nærmere bestemt på Volden. Hun gikk barneårene på Rønvik Vel og Kirkekretsen skole så det ble en lang skolevei.I barneårene ble det mye arbeid for gårdbrukerne på Volden med prikling, luking og annet åkerarbeid. Hun husker at arbeidet ble betalt med Kr. 0,25/time. Dette syntes småpikene var en dårlig betaling og etter harde forhandlinger med gårdbruker ble timelønnen økt til 35 øre i timen. (Dette tilsvarer i dag ca 12 Kr/timen) Middelskolen ble gjennomført under krigen i Sangerhallen og hos flere private boliger, bla hos Weiseth på Hernes og Alsaker i Solparken, også med kveldsundervisning. Det gjaldt å tilpasse seg i de tider. Tyske soldater oppholdt seg i 2. etg. på Kirkekretsen skole og ble omtalt som ”ondskapens åndehær i himmelrommet”.Krigsårene ødela mye for oppveksten. Familien ble bl.a. evakuert til Marvold hvor de kunne beskue at byen ble bombet og brant opp 27.mai 1940. Det ble et sterkt minne.

 

Første stilling i arbeidslivet:
Etter fullført middelskole høsten 1945 fikk Lilly jobb som guvernante på Stensøya utenfor Bodø. Der skulle hun undervise 5 elever fra 9-14 år som foregikk i en privat bolig. Det var dårlig med undervisningsmateriell og noe måtte Lilly skaffe tilveie for egen regning. Hun fulgte undervisningsplanen og elevene oppnådde alle målsettinger både i teoretiske fag og friluftsliv/gym. For jobben fikk Lilly 100 kroner måneden pluss fri kost og losji.

Tur til Balvatnet

Tiltredelse i Etaten:
Den 1. mars 1946 begynte Lilly på Lokaltelefonen i Buggegården i Bankgata som telefonassistent. Senere ble det ekspedering på Rikstelefonen og Bodø radio og hun fikk tidlig fast stilling. I 1953 flyttet tjenesten til det nye post og telebygget og Lilly fortsatte tjenesten på Rikstelefonen, men etter noe år ble det kontortjeneste på ”kasse/revisjon”.
I årene 1959-1968 tjenestegjorde Lilly på rikstelefonen og kontortjeneste på Lillehammer, men i 1968 er hun tilbake i Bodø og jobbet ved Nordland Telegrafdistrikt. Det var i de tider hvor sjefene ble tiltalt i «De»form.
Etter omorganiseringen i 1972 kom Lilly til fellestjenesten. Der likte hun seg særlig godt og skryter av det gode samarbeidsklimaet i gruppen. Flytting til Jernbaneveien 69 medførte særlig travle tider, men Lilly trivdes i den sentrale posisjonen og ble der til hun gikk av med pensjon. Det ble i alt  45 års tjeneste i etaten.

Sosialt menneske.
Lilly har vært engasjert i ulike foreninger og aktiviteter. Hun ble medlem av fagforeningen KTTL allerede i 1947 og har hatt verv som leddformann og kretsformann i flere perioder. Bla var hun leder da foreningen hadde Landsmøte i Bodø i 1972 og viser stolt frem en rekke bilder fra det store arrangementet.
I Bodø Damekor ble det ca 30 år med sang. Her var hun også kasserer og hadde andre verv. Det ble mange sangerturer til Sverige og Finland noe hun minnes med stor glede.
Telepensjonistene Bodø/Salten ble stiftet 5. mai 1981 og Lilly var med fra starten av. Hun var den samlende person som ble både leder, reiseleder og fylte andre verv i en 20-årsperiode. Dette var en trivelig tid med stor vekstperiode for foreningen.
Fortsatt er hun med i foreningens ringegruppe og har derfor den beste oppdaterte viten om hvordan det står til med våre eldre kolleger som har vansker med å komme til møtene. Dette er en viktig funksjon som det settes stor pris på!

Andre aktiviteter.
Lilly har vært varamedlem av Nordland Fylkes Eldreråd, gjennom Røde Kors driver hun oppsøkende besøk av eldre i institusjoner og er ofte på besøk på det nye sykehjemmet ”Sølvsuper” hvor flere kjente befinner seg.
Lilly har alltid vært en aktiv dame og særlig har hun elsket fjellturer. Hun forteller gjerne fra disse turene med den største glede. Fortsatt holder hun seg i god form selv om en ”sportskade” fortsatt merkes etter en tenniskamp tilbake i 1997.

Ulfheim.
Allerede i 1927 kjøpte telegraf-og telefonfunksjonærene i Bodø personalhytta ”Ulfheim” som lå i ”Stille dal”.

Vennegjengen. Eli, Anne Martha Erichsen, Sverre Gundersen, Lilly Urskar Skotmyr, Reidar Mortensen og Dagfinn Karlsen

Her deltok Lilly både på møter og i andre sammenkomster helt frem til ca 1962 da den ble revet.

Når den aktive og engasjerte damen har en ledig stund blir det gjerne til at hun strikker eller broderer fine ting som gis til familiemedlemmer. Av sport følger hun mest med på fotball, håndball og ski.

I skrivende stund står hun på farten til å delta i feiringen av 200-års jubileet for frigjøringen av Norge i regi av ”Kulturveteranene i Norge” (som hun selvfølgelig er medlem av) med bla besøk i Eidsvollbygningen og på Stortinget.

Æresmedlem.
I 2007 ble Lilly utnevnt til det første æresmedlem i Telepensjonistene Bodø/Salten. Fra denne seansen siteres: ”Hun utstråler en dynamisk kraft og vilje. Hun må karaktiseres som en krumtapp og en pådriver med alt hun engasjerer seg i, og engasjert er hun. Kvikk i bevegelsene og i replikkene-kroppspråket forteller om en energibunt av de sjeldne for ikke å snakke om smilet som alltid ligger på lur.”  Beskrivelsen står fortsatt ved makt i dag, 7 år senere. Lilly har fortsatt mange jern i ilden og har ingen planer om å ”slakke opp”.

Vi ønsker henne god tur til Klækken Hotell med utflukter til Oslo og Eidsvoll.

Dagens Lilly hjemme på kjøkkenet

 

 

 

 

 

publisert 01.12.2014/Akd