Medlemsmøte 13. januar 2016

Årets første medlemsmøte gikk av stabelen på Sølvsuper helse- og velferdsenter.

bod-medlmøte_130116_e

Gerd ønsket 43 frammøtte velkommen og åpnet møtet med allsang:

«Sov du vesle spire ung».

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 2016.
Årsmøtet blir gjennomført på Tusenhjemmet 11 februar 2016 kl 1200.
Det foreligger et uavklart problem ved at valgkomiteen ikke har fått avløsere til stillingene som leder og sekretær. Nils kommer til å legge fram forslag til ny arbeidsdeling innenfor styret som kommer til å avlaste Gerd ansvar og arbeidsmengde. Under forutsetning at dette blir akseptert av kandidatene til styrevervene, vil Gerd og sekretæren fortsette ett år.

QUO VADIS BODØ/SALTEN TELEPENSJONISTER.
Gerd orienterte om arbeidet i lokalforeningen vår og sentralt i Landsstyret. Vi har sendt inn forslag om at Organisasjonsutvalgets innstilling, som ble avvist at det forrige Landsstyret, må få ny behandling i nytt styre. Dette er akseptert.

Etter tidligere vedtekter har venneforeningen på «Bodø Radio og Kringkastingsmuseum» lagt fram et forslag om ny organisering som Klubb underlagt vår lokalforening. I mellomtiden har siste Landsstyre framlagt en endring om at klubbvirksomheten skulle utgå og endres til at det kan «opprettes lokale avdelinger innenfor et større geografisk område». Dette krever at vi må undersøke konsekvensene av endringene. Gerd var veldig opptatt av at vi må forsøke å redde det verdifulle miljøet og organisasjonen lokalt. Medlemmene understreket behovet.

TUSENHJEMMET OG ELDRERÅDET.
Nils fortalte om endringene som er på gang på Tusenhjemmet. Det er spesielt  omorganiseringen der avhengigheten av Bodø Byggelag blir erstattet av en ny stiftelse der kommunen overtar ansvaret. Videre er det på gang et prosjekt (Framtidens generasjonssenter) som vil prege driften i framtida. Det nye navnet er nå TUSENHJEMMET KULTUR OG KUNNSKAPSENTER. Du finner tilbudene på internett http://tusenhjemmet.com og på utlagte brosjyrer i resepsjonen. Det er viktig at telepensjonistene er med fra begynnelsen og det oppfordres til å delta aktivt. Det legges opp til at vi helt fra starten kan få en verdifull møteplass. Bli med fra starten!  Prosjektleder og kontaktperson er Victoria Dørum.

Nils orienterte deretter om noen av de viktige saker fra eldrerådets arbeid  i den siste perioden. Det er laget et «testamente» som er overlevert Bystyret, og som det nye eldrerådet kan ta med seg videre. Det vedlegges her et par eksempler på nyttig informasjon som våre medlemmer bør notere seg (oversikt over tekniske hjelpemidler og frivillighets mobilisering).

ODD’s HJØRNE
I Odds fravær leste Lilly en morsom historie om det å bli gammel og viderverdighetene som du møter.

Som alltid fikk vi oss en god prat med gamle venner og Tom’s karbonadekaker og bløtkaker smakte fortreffelig som alltid. Mer allsang og trekkspillunderholdning ble det plass til imellom. Noen glade vinnere dro hjem med vin som ble vunnet i lotteriet.

Nb/16.1.2016P

bod-medlmøte_130116_c
Blant deltakerne var en glad jubilant Irene Rødtang Rottem.

Andre bilder fra møtet.