Medlemsmøte 21. april 2016

Tid: 1200-1530
Sted: Kultursalen, Tusenhjemmet

Gerd ønsket 53 medlemmer velkommen til det andre medlemsmøtet i 2016, etterfulgt av allsang «Småspurven gjeng i tunet».

Diverse informasjon:

  • Jubileumsmøte 19. mai, vi møtes på Valhall, Nordland Kultursenter.
  • Lederkonferansen 2016 holdes på Lillestrøm 26/27 mai, hvor vårt gamle Organisasjonsutviklingsprosjekt igjen blir gjenstand for diskusjon.

Universitetslektor Elisabeth Nilsen foreleste om Bodø by’s 200 års jubileum med vinkling: Bodø bys gamle historie sett fra Saltstraumen området. Som ved tidligere opplevelser ble det et interessant kåseri   som ble særlig godt mottatt. Gerd takket hjertelig Elisabeth fra en meget lydhør forsamling, og overrakte en liten hilsen fra Telepensjonistene. Vi ser fram til flere besøk av Elisabeth Nilsen !

Allsangen «Dei vil alltid klaga og kyta» ble framført til tonefølge av Thomas før vi inntok kaffe, karbonade og kaker mens praten gikk.

Vårt trivelige møte ble avsluttet med Odd’s hjørne der han som vanlig fikk opp latterdøra med sine underfundige historier.

5.4.2016/Nb