Medlemsmøte 22. oktober 2015

Medlemsmøte 22. oktober 2015

Medlemsmøte 22. oktober 2015

BOD-Knut_eide
Knut Eide

Mange av de rundt 50 frammøtte kjente seg nok igjen i Knut Eides interessante og humørfylte foredrag om da «Fjernsynet inntok Bodø» 16.desember 1964.
Til tross for tekniske problemer i oppstarten fikk Eide gjennomført sitt kåseri, med både bilder og lyd fra NRKs arkiver.  Byen sto stille da fjernsysbildene 16. desember ble tilgjengelig på alle nyinnkjøpte tv-apparater.

 

Et lite apropos til temaet: Denne gjengen bidro sterkt til at Bodø fikk fjernsyn i 1964. (Klikk inne i bildet for større format)

Bak fra venstre: Vinkenes, Einar Skille, Henriksen, Arnfinn Romarheim, ukjent, Arvid Haugsdal, Lona Foran fra venstre: Reidar(?) Mortensen, Harald Skindlo, Rasmussen, Mikalsen, Jensen

 

Bak fra venstre: Vinkenes, Skille, Henriksen, Romarheim, ukjent, Haugsdal, Lona
Foran fra venstre: Mortensen,  Skindlo, Rasmussen, Mikalsen, Jensen.
(vi mottar gjerne kommentarer/korrigeringer på navnene)

 

 

Tekniske problemer skulle også ramme gjestene Manfred Hüttepohl og Trygve Næss. De skulle fortelle og gi litt bakgrunn om boka «Telegrafruta» som de har utgitt i samarbeid med Gull H. Pedersen. Foredraget ble noe amputert på grunn av en defekt minnepinne der alle bilder lå lagret. Tross manglende visuelle opplevelser fikk de fremmmøtte høre interessante historier fra den tid da telegraflinja over Saltfjellet ble bygget.

bod-medlmøte_221015_Manfred_Trygve_ingress
Manfred Hüttepohl og Trygve Næss

Historien bak.
Da den gamle telefonstasjonen på Rognan skulle rives sist på 1970-tallet tok Manfred vare på noen kister med papirer. De ble plassert i kjelleren hjemme. Mange år senere fikk Manfred besøk av Trygve, og da plukket han fram de gamle papirene. De så fort at dette var historisk materiale som omhandlet bygging og drift av telegraf- og telefonlinja over Saltfjellet. Og møtet mellom de tidligere kollegene ble starten til boka.

 

 

bod-medlmøte_221015_Gaveoverrekkelse
Gaveoverrekkelse

Pensjonistforeningens leder Gerd fikk overrakt en av de gamle bøkene fra loftet på telefonstasjonen på Rognan. Hun lovet at foreningen skulle ta godt vare på gaven.

 

Klikker du på denne linken finner du mer informasjon om boka.

publisert 241015