Noen linker som kan være av interesse og nytte

Tusenhjemmet/Tusenhjemposten
Info om Tusenhjemmet og de siste utgavene av Tusenhjemposten finnes nå under Bodø kommunes http://tusenhjemmet.nyweb.bodo.kommune.no/tusenhjemposten/category11639.html


Utenriksdepartementets reiseinformasjon

Råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/


Eldrerådet, Bodø kommune:
Det kommunale eldreråd er et rådgivende utvalg for kommunen. Eldrerådet skal forelegges alle saker av interesse for de eldre i kommunen, de har rett til å gi uttalelse til disse, og kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.

http://politikk.bodo.kommune.no/eldreradet/category3782.html


bod-logo-altinnAltinn er en nettportal og en teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige, men tilbyr også andre elektroniske tjenester, som meldinger fra det offentlige og innsynstjenester i offentlige registre. Selvangivelsen (både for næringsliv og privatpersoner) er den mest brukte tjenesten i Altinn.


 

150x76norgenombakgr2.gifNorge.no «din vegviser i det offentlige», skal gjøre det lett å finne fram til informasjon og tjenester fra det offentlige. Det offentlige omfatter statlige etater og virksomheter, kommuner og fylkeskommuner. Ansvaret for Norge.no ligger hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) . Direktoratet er underlagt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.


bod-logo-helsenorgeInformasjonen på helsenorge.no er levert av ulike organisasjoner i helsesektoren og er laget for å gi deg generell kunnskap. Det er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke fastlegen. Når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente – ring legevaktnummer 116 117.


navlogo.gif

Hovudmåla til NAV er
– fleire i arbeid og aktivitet, færre på stønad
– ein velfungerande arbeidsmarknad
– rett teneste og stønad til rett tid
– god service tilpasset brukaren sine føresetnader og behov
– ein heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning


 

iconheart2.png Pensjonistforbundet

 


Seniorporten er Statens seniorråds nettsted for alle som er opptatt av seniorpolitikk.

 

 


 

Seniornett Norge er en frivillig organisasjon og har siden starten i 1997 jobbet for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen.

 

 


Programmet for et Aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet.