Pensjonistkurs 1983

Pensjonistkurs 1983

De første deltakere på pensjonistkurs i Bodø 1983. Kjenner du igjen noen av deltakerne?

Første rekke fra venstre:
Liv Johansen. Edith Lekang, Valborg Marhaug, Inger Normann Pedersen. Ruth Wensell, Peder H. Liljar, Hjalmar Fladseth,

Andre rekke fra venstre
Aud Underdahl, Leikny Nilsen, Lydia Christensen, Øivind Meyer Svendsen, ukjent, Arild Otting, Petter Willumsen og Laila Evjenth.