Kjenner du personer som bør portretteres? Gi oss tilbakemelding.

Under vignetten «Portrettet» møter du folk med ulik bakgrunn, interesser og erfaring. Kjenner du personer som bør portretteres? Gi oss tilbakemelding.

Vi har laget et skjema som kan benyttes til alle typer tilbakemelding til lokalforeningen Telepensjonistene Bodø/Salten. Har du noe innspill til nettsiden, forslag til saker på alle medlemsmøter eller noe annet du brenner for, så gi oss tilbakemelding!

Klikk her for skjemaet…