Styret og andre verv/komiteer 2018/2019

Styremedlemmene kan nås på egne mobilnummer og mailadresser, eller felles mailadresse: tpbodosalten@gmail.com

 

Navn Verv Mail Tlf
Arne Jan Knudsen Leder arjanknu@online.no 97184086
Håkon Rindal Nestleder h-rindal@online.no 95794994
Håkon Rindal Sekretær h-rindal@online.no 95794994
Mai Britt Thune Kasserer mai.thune22@gmail.com 90015644
Rigmor Dahn Styremedlem rigelis@online.no 91689065
Turid Wensell Styremedlem tu.elias@hotmail.com 95801526
Reidar Johansen Styremedlem camoy@online.no 91573400
Thomas P. Myhre Varamedlem tpmyhre@online.no 95874962‬
Irene Rødtang Rottem Varamedlem irene.rottem@gmail.com 45053659
Gerd B. Kristensen Reisekomite gbkriste@online.no 41695790

 

Andre verv/Komiteer:

Revisorer:
Tove Leistad
Unni Mjelde

Ringegruppe:
Elsa Johansen 47716820
Reidun Olaisen 97535670

Valgkomite:
Reidun M. Olaisen (leder) 97535670
Wenche Arntzen 99256044
Yngve Lothe 90092689

Musikk:
Sture Evjenth
Harald Kvig

WEB ansvarlig:
Yngve Lothe