Styret og andre verv/komiteer 2020/2021

Styremedlemmene kan nås på egne mobilnummer og mailadresser, eller felles mailadresse: tpbodosalten@gmail.com

 

Navn Verv Mail Tlf
Thomas P. Myhre Leder tpmyhre@online.no 958 74 962‬
Turid Wensell Nestleder tu.elias@hotmail.com 95801526
Håkon Rindal Sekretær h-rindal@online.no 95794994
Mai Britt Thune Kasserer mai.thune22@gmail.com 90015644
Tove Leistad Styremedlem tove.leistad@gmail.com 908 91 566‬
Reidar Johansen Styremedlem camoy@online.no 91573400
Arne Jan Knudsen Varamedlem arjanknu@online.no 97184086
Irene Rødtang Rottem Varamedlem irene.rottem@gmail.com 45053659
Gerd B. Kristensen Reisekomite gbkriste@online.no 41695790

 

Andre verv/Komiteer:

Revisorer:
Bodil Brattli
Grete Hagen
Edel Johannessen (vara)

Ringegruppe:
Elsa Johansen 47716820
Reidun Olaisen 97535670

Valgkomite:
Wenche Arntzen (leder) 99256044
Yngve Lothe 90092689
Reidun M. Olaisen  97535670 (vara)

WEB ansvarlig:
Yngve Lothe