Styret og andre verv/komiteer 2023/2024

Styremedlemmene kan nås på egne mobilnummer og mailadresser, eller felles mailadresse: tpbodosalten@gmail.com

 

Navn Verv Mail Tlf
Thomas P. Myhre Leder tpmyhre@online.no 958 74 962‬
Reidar Johansen Nestleder res-j@online.no 915 73 400
Håkon Rindal Sekretær h-rindal@online.no 957 94 994
Mai Britt Thune Kasserer mai.thune22@gmail.com 900 15 644
Turid Wensell Styremedlem tu.elias@hotmail.com 958 01 526
Paul Martin Strand Styremedlem paulstra@online.no 905 53 234
Arne Jan Knudsen Varamedlem arjanknu@online.no 971 84 086
Tove Leistad Varamedlem tove.leistad@gmail.com 908 91566

Andre verv/Komiteer:

Revisorer:
Bodil Brattli
Edel Johannessen
Birgith Eilertsen (vara)

Ringegruppe:

Valgkomite:
Randi Hilmarsen (leder) 95881701‬
Tove Kilskar  913 13 593
Pål Kristensen  901 59 525

WEB ansvarlig:
Jack Didriksen 924 53 332