Styret og andre verv/komiteer 2020/2021

Styremedlemmene kan nås på egne mobilnummer og mailadresser, eller felles mailadresse: tpbodosalten@gmail.com

 

Navn Verv Mail Tlf
Thomas P. Myhre Leder tpmyhre@online.no 958 74 962‬
Tove Leistad Nestleder tove.leistad@gmail.com 908 91566
Håkon Rindal Sekretær h-rindal@online.no 957 94 994
Mai Britt Thune Kasserer mai.thune22@gmail.com 900 15 644
Turid Wensell Styremedlem tu.elias@hotmail.com 958 01 526
Reidar Johansen Styremedlem camoy@online.no 915 73 400
Arne Jan Knudsen Varamedlem arjanknu@online.no 971 84 086
Irene Rødtang Rottem Varamedlem irene.rottem@gmail.com 450 53 659
Gerd B. Kristensen Reisekomite gbkriste@online.no 41695790

Andre verv/Komiteer:

Revisorer:
Bodil Brattli
Edel Johannessen
Birgith Eilertsen (vara)

Ringegruppe:

Valgkomite:
Wenche Arntzen (leder) 99256044
Liv Hågensen 98042450
Yngve Lothe 90092689 (Vara)

WEB ansvarlig:
Yngve Lothe