Telepensjonistene Bodø/Saltens jubileumsmøte 19.mai 2016

Referat og noen bilder fra møtet.

bod-møter-190516-Nordland-kultursenter_Sommer
Nordland kultursenter ble valgt som arena for jubuleumsmøtet 19. mai 2016.

Telepensjonistene BODØ/SALTEN 35 ÅR!

Flott feiring på Nordland kultursenter (Valhall)

19 mai feiret vi at foreningen vår hadde bestått i 35 år.
I strålende sol møtte 73 festkledde medlemmer opp til det som ble en trivelig og underholdende fest.

Leder kunne hilse 3 nye medlemmer velkommen og presenterte dem. Videre presenterte hun foreningens 3 æresmedlemmer: Lilly Urskar Skotmyr, Reidar Mortensen og Ingri Kristiansen. Deretter var det allsang med «Nordlands nasjonalsang»; BARNDOMSMINNER FRA NORDLAND. Vårt eminente husorkester (Sture og Thomas) akkompagnerte.

Gerd presenterte lokalorganisasjonen slik den fremstår i dag og hvordan den drives. Til slutt fortalte hun fra stiftelsen av lokalforeningen og om historien og viktige merkesteiner underveis. Alle pionerer med bl.a. Laila Evjenth (verneleder) tok initiativ den gang og ble fremhevet. Laila ble den første sekretær og fulgte opp i den viktige startfasen.

Roy Knag Jæger, nestleder i Landsorganisasjonen, hilste fra Sentralstyret og hovedorganisasjonen. Han fortalte om sin lokalorganisasjon i Bergen og klubbene i Hordaland som er undergrupper. Videre kom han inn på arbeidet i Sentralstyret og at kommende lederkonferanse skal gi innspill om Organisasjonsutvalgets innstilling. Sentralstyret skal deretter behandle framlegget og innstillingene og sende saken ut på høring med siktemål på framlegg i neste årsmøte. Bodøpensjonistene hadde i sin tid tatt initiativ til at OU ble fremmet i organisasjonen. Etter Roy’s innlegg sang vi «De nære ting».

Festmåltid.
Etter åpningen opplevde vi et fantastisk koldtbord der kokken hadde stelt i stand fine opplevelser som det høver seg en jubilerende pensjonistorganisasjon. Med kaffe og kaker avsluttet vi denne posten på programmet. De nydelige kakene ble laget av styrets damer og ei inngifta.

Underholdning.
En av landsdelens fremste trekkspillere, Andrej Stepanov, underholdt med klassisk og populær russisk musikk og folkeviser iblandet vestlige «svisker». Til avveksling spilte og showet han på et tradisjonelt russisk trekkspill, et toraders durspill og to enda mindre mindre trekkspill. Andrej trollbandt oss og fikk oss til å minnes ungdom og dans/sang. Applausen var overdøvende.

Det var satt av god tid til samtaler ved bordene og praten gikk livlig. Lilly leste en munter historie om høyden på telegrafdamer. Mye mimring ble det også og et par ekstrasanger ble det tid til imellom. Til slutt ble Gerd og Nils hedret for innsatsen. Gerd takket og hyllet det sittende styret for fabelaktiv innsats og arbeidsdeling og de som tidligere hadde vært med å dra lasset fikk også ros.

19.mai.2016/Nb