Bra oppslutning om medlemsmøtet 18. april.

Bra oppslutning om medlemsmøtet 18. april.

60 medlemmer møtte opp for å høre statsarkivar Yngve Nedrebø kåsere om Statsarkivet og slektsforskning.

Tore Haugland ønsket de fremmøtte velkommen og orienterte litt om status for Hardangerturen. Det er fortsatt ledige plasser, så det oppfordres til å melde seg på denne flotte turen. Det er totalt 53 plasser. Pr. 24. april har ca 40 stk meldt seg på. Les mer HER

Ernst Sunde orienterte deretter om Telenor Online sin prosess med oppgradering og fakturering av eposttjenesten. Les mer HER

Med litt færre oppmøtte en vanlig, så var det rikelig med snitter og kaffe til alle.

——

Yngve Nedrebø                    @Ernst Sunde

 

Kl 12 var foredragsholder statsarkivar Yngve Nedrebø klar. Han ble presentert av Kjellaug Norheim.

Nedrebø orienterte først om Statsarkivet på Årstadvollen. Oppført i 1921 og fredet i 2018.

Han er en av initiativtakerne til Digitalarkivet, gratistjenesten som er til stor hjelp for slektsforskere.

Tilgangen til historiske arkiv er svært god i Norge og Skandinavia. Dette skyldes blant annet at landene har hatt en godt organisert stat med gode arkiv.

Statsarkivbygningen, som ble overtatt av tyskerne under andre verdenskrig, har 32 hyllekilometre med arkivmateriale.

Statsarkivet og de ansatte der er svært opptatt av å hjelpe publikum med å finne frem i de store mengdene med data. Data som bla kan hentes fra Kirkebøker, Klokkarbøker, de utallige bygdebøkene, og folketellinger.

Ansvaret for arkivering i det offentlige er delt i tre:

  • Kommunen
  • Fylkeskommunen
  • Staten

Han avsluttet med det som etter hvert har blitt en del av slektsforskningen, nemlig den slektshistorien som ligger i et lite genom. Her bør en imidlertid trø varsomt, fordi noen av tilbyderne her kan ha for sterke kommersielle interesser, som igjen kan føre til uønsket bruk av analysematerialet.

Kjellaug rundet av møtet med overrekkelse av fenalår og Kjellaugs hjemmebakte flatbrød, og hun ønsket deretter alle vel hjem.