Datahjelp

Stor oppslutning ved Kurs i bruk av PC, nettbrett og mobil for medlemmer i Telepensjonistene avd Bodø/Salten

En ide om å arrangere gratis kurs i bruk av PC, nettbrett og mobil for foreningens medlemmer kom opp, og styret omfavnet ideen.bod-nyheter-datammaskin

Målsettingen var at flest mulig av våre medlemmer skulle få opplæring i de mest vanlige brukerområdene som nettbank, Nav, Altinn, mail, bestilling av billetter, lesing av vår egen nettside og lasting av «apper».

Foreningens web-ansvarlig, med støtte av to andre medlemmer av styret, påtok seg å kjøre et prøvekurs for et begrenset antall medlemmer. Dette kurset skulle fungere som en referansegruppe for videre opplæring av medlemmene.

Medio oktober 2016 ble kurset gjennomført med meget engasjerte og entusiastiske deltakere. Kurset gikk over 3 dager. Deltakerne var meget positive og tilbakemeldingene nyttige for det videre arbeidet.

På medlemsmøtet i januar 2017 ble det annonsert et nytt kurs og invitasjon til å melde seg på ble sendt ut til alle medlemmene. For å ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne hjelpe deltakerne uten alt for lang ventetid, ble det kontaktet ytterligere tre personer som også stilte opp gratis.

I uke 8 ble siste kurset gjennomført. Deltakerne stilte med smarttelefoner, nettbrett og pc i alle varianter. Etter tre intense dager med «Vipps», mail, nettbank, google og «plunder og heft», kunne deltakere og støttepersoner gå helga utkjørt i møte!

Vi takker alle hjelperne for innsatsen og ønsker deltakerne lykke til videre i «dataverdenen».
Det hører også med til historien at Telenor i Ørnkloa stiller møterom til disposisjon for gjennomføringen.

Bilder fra siste kurset.