Datoer for årsmøte, styremøter og medlemsmøter i Molde Telepensjonistforening våren og høsten 2023.

Datoer for årsmøte, styremøter og medlemsmøter i Molde Telepensjonistforening våren og høsten 2023.

Velkommen til møter og tur i 2023. Møtene vil foreløpig bli holdt på Krona på Romsdalsmuséet. Julemøtet har vi vanligvis på hotell Alexandra i Molde.

Vi begynner medlemsmøtene kl. 1700 og holder på til kl. 1900.

På medlemsmøtene blir det loddsalg. De som kommer, og har anledning, tar med seg en gevinst til en verdi av ca. kr. 50,-. Du betaler med VIPPS eller med kontanter når du kjøper lodd. Vi serverer kaffe og f.eks. svele, kanelsnurr, aniskringle eller lign.

Møtekalender for MEDLEMSMØTER i 2023
Mandag 30. januar (årsmøte) på Krona på Romsdalsmuséet
Mandag 6. mars (OBS! Dato endret p.g.a. at Krona var opptatt den 27. februar)
Onsdag 29. mars
Mandag 24. april
Torsdag 15. juni (tur)
Mandag 25. september
Mandag 30. oktober
Mandag 27. november (julemøte)

Det diskuteres om vi også skal få til å ta en tur til Hjertøya i august 2023, før båten slutter å gå.

Møtekalender for STYREMØTER i 2023
Mandag 9. januar
Mandag 6. februar på Nobel seniorsenter i Amtm. Krohgs gt. kl. 1200
Tirsdag 7. mars
Torsdag 13. april
Tirsdag 9. mai
Tirsdag 5. september
Tirsdag 10. oktober

Tirsdag 7. november