De første nummer av Sydvesten

Telefongen gikk ut med Stavanger Teledistrikt 1992 og inn kom Region Stavanger med Informasjonsbladet Sydvesten i 1993. Her finner du de 2 første numrene, tatt vare på av John Abrahamsen og scannet av Egil Reimers. Tittelen ble endret fra Bedriftsavis i nr 1 til Informasjonsblad i nr 2.

Sydvesten nr 1 1993 – Bedriftsavis for Region Stavanger

Sydvesten nr 2 1993 – Informasjonsblad for Region Stavanger