Det blir årsmøte i Molde Telepensjonistforening på Krona tirsdag 1. februar 2022 

Det blir årsmøte i Molde Telepensjonistforening på Krona tirsdag 1. februar 2022 

Vel møtt til årsmøte i Molde Telepensjonistforening på Krona på Romsdalsmuséet tirsdag 1. februar 2022 kl. 1700-1900.

Saker som skal behandles på årsmøtet:

– godkjenning av

            – styrets beretning

            – revidert regnskap

– fastsetting av medlemskontingent

– budsjett

– valg til styret og andre verv

– innkomne forslag 

For at eventuelle innkomne forslag skal kunne behandles, må de være styret i hende senest 20. januar 2022. Sendes på e-post til liv.karin.lange@mnmp.no.

Senest 28. januar 2021 vil vi sende ut en sakliste, vedlagt de dokumentene og forslagene som skal behandles. Dokumentene vil bli sendt med e-post. Ta gjerne med egen utskrift da vi kun vil ha noen få eksemplarer til utdeling på møtet.

Til dem som ikke har registrert e-postadresse i medlemsregisteret, vil dokumentene bli sendt i posten.

Etter årsmøtet vil vi ha et vanlig medlemsmøte.

Det vil bli en enkel bespisning og utlodning. Husk å ta med gevinster.

Vel møtt til årsmøte i Molde Telepensjonistforening på Krona på Romsdalsmuséet tirsdag 1. februar 2022 kl. 1700-1900.