Det blir medlemsmøte på kafé Mali på Krona onsdag 29. mars 2023

Det blir medlemsmøte på kafé Mali på Krona onsdag 29. mars 2023

Vi inviterer med dette til medlemsmøte i Molde Telepensjonistforening på kafé Mali onsdag 29. mars 2023 kl. 1700-1900.

Sted: Kafé Mali på Krona på Romsdalsmuséet
Tidspunkt: Onsdag 29. mars 2023 kl. 1700-1900 

Erik Berg vil komme å snakke om Classic Norway. Mer info om Classic Norway på https://classicnorway.no/hoteller/

Det vil bli servert kaffe og aniskringle.

Vi skal selge lodd, à kr. 10,-. Den som kan, tar med gevinst, verdi ca. kr. 50,-. Lodd betales med Vipps eller kontanter. 

Håper du kan ta turen. 

Velkommen på medlemsmøte !

Vennlig hilsen
styret v/Liv Karin