Det nye styret for 2011.

 

Leder                       Kåre Garmage

 

Nestleder                 Henry Nordvi

Sekretær                  Reidun Kverneng

Kasserer                   Arnfinn Hongseth

Styremedlem           Inger Emilsen                            Valgkomite     Jon Kroken

                                 Anni
Marit Fadnes                                           Arne
Eikåsen

                                 Egil
Jordhøy                                                     A.M.
Bratterud Andersen

Klubbleder Tynset   Grete Seim                                Varamann       Tor Gullhav

Varamann                Thorbjørn Markussen                Arr/festkomite
Astrid Helgemo

                                 Ruth
B. Kvarstad                                             Arild
Gundersen

Revisor                    Aud Bekkevold                                                Inger
Emilsen

                                 Jon
Kroken                               Varamann
      Arvid Håvås

Varamann                Dora Elverhøy

 

Telefonvakter:         Astrid Helgemo, Aud Bekkevold, Anni M
Fadnes,

                                 A.M.
Bratterud Andersen, Anne Lise Sæther og Sigrid Rønningen.