Dette menypunktet har lenker til rekke andre nettsteder.

Klikk på ett av menypunktene til venstre og du kommer direkte til det aktuelle nettstedet. Ved å klikke på "Les mer" nedenfor kan du lese litt om det enkelte nettstedet vi har lagt inn lenker til.

Pensjonistforbundet Pensjonistforbundet har over 5000 tillitsvalgte og en administrasjon med ca 10 ansatte i Oslo. Organisasjonen er bygd opp med landsstyre, forbundsstyre, arbeidsutvalg samt åtte rådgivende utvalg sentralt. Regionalt har de fylkesforeninger med eget styre og inntil flere utvalg. De har omlag 900 lokale pensjonistforeninger. I tillegg har de flere kollektivt tilmeldte forbund som også har sine respektive organisasjonsstrukturer.

Seniornett, siden starten i 1997 har Seniornett Norge jobbet for å inkludere seniorene i den digitale hverdagen. Ettersom data har fått en viktigere og viktigere plass i samfunnet opplever store grupper at de faller utenfor. Både i arbeidslivet, i det sosiale livet og i den praktiske hverdagen kreves det at man mestrer data.

Seniorporten er Statens seniorråds veiviser og informasjonsbank for alle som er opptatt av politikk og samfunnsutforming for seniorer. Med seniorer menes personer over 50 år.

Seniorøkonomi setter søkelyset på juridiske og økonomiske aspekter ved seniortilværelsen. Fra fylte 50 er det mange nye muligheter, men også utfordringer. Derfor er det viktig å sette seg inn i hvordan blant annet pensjon- og trygdespørsmål påvirker økonomien fremover. Det er også mange juridiske spørsmål som reiser seg; skal en skrive en fremtidsfullmakt, sette opp et testamente eller en samboeravtale? 

På nettstedet finnes tips og gode råd om mange aktuelle emner. Og ikke minst vil brukerne få enkle forklaringer på komplekse områder som pensjon og rettigheter i eldreomsorgen.

Senioraktivitet gir informasjon om aktiviteter beregnet for seniorer i de ulike fylkene i Norge. Her kan alle organisasjoner, klubber eller lignende, som tilbyr ulike aktiviteter, enkelt og kostnadsfritt publisere sine aktiviteter i kalenderen som finnes på nettsiden. På denne måten vil det være enkelt for alle som senior å finne frem til hva som skjer i sitt nærmiljø. 

Denne portalen har også linker til Senior Ernæring, Senior Bo portalen og Fritt Brukervalg portalen.

Telemuseet er en selvstendig, kulturhistorisk, vitenskapelig og fremtidsrettet institusjon, organisert som en stiftelse. Museet har samlinger fra norsk telekommunikasjonshistorie og Telenors virksomhet, og driver forskning innenfor dette feltet. Museet skal belyse sammenhengen mellom telekommunikasjon og den samfunnsmessige utviklingen. Telemuseet skal spre kunnskap om utviklingen innenfor området og også presentere fremtidsperspektiver.

VI OVER 60 er Norges største magasin for godt voksne og fokuserer på grundig journalistikk med snert i. Deres visjon er å være et magasin til glede, nytte og inspirasjon.