Diverse råd og tips

Her kan du som redaktør finne en del gode råd og tips omkring administrasjon og vedlikehold av innhold

Bruk PDF-format for dokumenter
Det anbefales å konvertere Word-dokumenter til PDF-format før du laster dokumentet opp i mediabiblioteket. Det samme gjelder regneark (Excel) og presentasjoner (PowerPoint).

For å konvertere, velg Fil > Lagre som i f.eks. Word og velg PDF som filtype.

Sletting av bilder etc i Mediebiblioteket
Erfaringsmessig er det ikke mulig for redaktørene å slette bilder, dokumenter, etc som ligger i Mediebiblioteket og som har en annen ”eier” enn nåværende redaktør. Dette gjelder bl.a alle filer som tidligere er kopiert over fra den gamle plattformen av Idium.

Ved behov for sletting av slike filer, må melding om dette sendes til Administrator på plattformen. Som en forberedelse til sletting, må det skrives Slettes i Tittelfeltet på slike filer.

Merk at dersom et bilde slettes i Mediebiblioteket, vil det også forsvinne fra den artikkelen hvor det eventuelt er brukt.

Bruk av bilder som er tatt av andre
Det anbefales sterkt å unngå bruk av bilder hvor man ikke har full kontroll på hvem som har opphavsretten.

Dersom det er ønskelig å bruke et bilde som er lagt inn på Mediebiblioteket av andre lokalforeninger, skal man alltid ta kontakt med den aktuelle lokalforeningen og be om tillatelse til å bruke bildet. Dersom det er ok, skal kopi av bildet lagres på nytt og merkes med tittel i samsvar med vedtatt navnestandard. Dette vil sikre at den lokalforeningen som gjenbruker et bilde, alltid vil ha selvstendig kontroll på eventuell endring/sletting av bildet.

Mange nettsteder tilbyr fri bruk av bilder. Her er noen slike nettsteder som vi har fått fra Idium.

https://unsplash.com/

https://pixabay.com/

http://realisticshots.com/

Clipart bilder kan finnes ved å søke på Google med søkeord clipart free

Bilde på startsiden for lokalforeningene
Mange lokalforeninger har lagt inn et bilde på sin startside (avdelingsside) som presenterer foreningen. Det er et mål at samtlige lokalforeninger skal ha et presentasjonsbilde, da dette vil bli synlig f.eks dersom noen klikker på menypunktet Våre lokalforeninger på startsiden for telepensjonistene.no.

Som kjent skal bildet som presenterer lokalforeningen legges inn som Fremhevet bilde på avdelingssiden. Denne siden finnes ved å klikke på menypunktet Avdeling på kontrollpanelet og deretter klikke på navnet for lokalforeningen.

Rekkefølgen på valgene i høyremenyen
Det er mulig å forandre på rekkefølgen i menyvalgene som ligger på høyre side i lokalforeningenes hjemmesider.

Endringen må inntil videre gjøres av Administrator. Dersom det er ønske om å flytte menypunkter må henvendelse om dette sendes til Administrator på mail med beskrivelse av hvordan dere ønsker at rekkefølgen skal være.

Bruk av menyvalget Innlegg og Avdelinger
På kontrollpanelet finnes disse to menyvalgene øverst til venstre.

Menyvalget Avdeling skal kun brukes når det skal foretas endringer i lokalforeningens startside. Bruk aldri valget Legg til på bildet som heter Avdelinger.

Menyvalget Innlegg skal alltid brukes når det skal arbeides med innhold på lokalforeningens hjemmesider.
Bruk valget Innlegg når det skal foretas endringer på et eksisterende innlegg.
Søk opp innlegget og klikke på navnet for innlegget. Bruk valget Legg til nytt dersom det skal lages et nytt innlegg.