Donau-elvecruset

Avyst

Styret besluttet i styremøte 20. april 2020 og avlyse Donau elvecruset 15. til 22. juni grunnet Koronasituasjonen og tilbakemeldinger fra deltakerne.

TPT søkte Vista Travel om tilbakebetaling av depositumet og har nå fått tilbakemelding hvor de bl.a. skrive.:

Nå har vi vurdert Telepensjonistenes reise og forhold som kunde og har kommet frem til at et fremtidig samarbeid vil stille seg i et betydelig mer positivt tegn om depositumene tilbakebetales. Vi vil derfor tilbakebetale innbetalt depositum. Vi vil understreke at det kan ta noe tid før beløpene er tilbakeført.

TPT er meget godt fornøyd med Vista Travel og deres håndtering av oss som kunde. Til tross for at vi ikke hadde krav på tilbakebetalingen av depositumet, gjør de det.

Når TPT har fått pengene fra Vista Travel inn på vår konto, vil kasser Astrid sende depositumbeløpet videre til hver enket deltakers konto.