E-læringskurs for grunnleggende digitale ferdigheter på internett

På vegne av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomfører Rambøll en brukerevaluering av e-læringskurs for grunnleggende digitale ferdigheter på internett «Lett på nett med Anett»

På vegne av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomfører vi i Rambøll en brukerevaluering av e-læringskurset for grunnleggende digitale ferdigheter på internett «Lett på nett med Anett» (https://elaring.kompetansenorge.no/).

Vi trenger å komme i kontakt med personer som ønsker å bli flinkere på det grunnleggende på internett, og som vil være med på å gjennomføre e-læringskurset og en påfølgende samtale med Rambøll. I samtalen vil vi snakke om hvordan det var å gå gjennom e-læringskurset og hvordan det kan forbedres.

 

Informasjonsskriv om brukerevaluering av Lett på nett med Anett[3192]