Eit historisk «kvad» om Tormod Hermansen

Den 17. oktober var det medlemsmøte hos telepensjonistene på Stord og styret i Bergen hadde møte med sine kollegaer der. På møtet ble det framført et historisk "kvad" som flere av våre pensjonister sikkert kan kjenne igjen.

Åshild Bjelland Kalleklev forklarer bakgrunnen for «kvadet»:

«Dette «kvadet» blei skrive etter ei samling som Tormod Hermansen hadde i Bergen, der han skulle orientere om Telenor si framtid og kva som måtte gjerast for å få det heile til å løne seg. Han tok opp nedbemanning og korleis dette skulle gå til. Me hadde høyrt ymse rykter om det som skulle skje, men vart nok forskrekka over framtidsyvene hans. Det gjekk ikkje så lenge etter dette at me var på venteløn dei fleste av oss. Kor lang tid kan eg ikkje hugse akkurat.»

Hermansen

(Skrive av Åshild Bjelland Kalleklev, inspirert etter første møte med Hermansen i Bergen)

.
Eg såg han på TV, du store mi tid
Eg tenkte med meg, han der er ‘kje blid
og barten han bar, var slett ikkje sånn
som lett snurra opp, nei den gjekk heilt i bånn
.
Brått savna eg Holler, den godmodige snille
som berre det beste for alle han ville
Trygge i verket vi sat på vår bak
Han var ein mann etter min smak
 .
Så kom det eit rundskriv, det første han skreiv
at i arbeidstida skulle vi ei vera skeiv
alkoholservering var no forbudt
men slik har det alltid vore, har eg trudd
 .
Det gjekk eit rykte om denne kar
ikkje var smidig, mein steil og hard
Teleområda vekk, personalet skulle han slakta
no då han var komen til makta
 .
Han kom til Bergen, vi gjekk mann av huse’
for å sjå denne karen, som fekk blod til å bruse
Eg sat der på benken, med forutinntatt sinn
då mannen frå TV i salen steig inn
 .
Han byrja å snakka, ein alvorets mann
Eg tenkte med meg, ikkje mykje humoristisk med han
Men til mi overrasking var det han sa
overtydande bra
.
Eg forstod no klårt som blekk
at mange av folka måtte vekk
at han måtte organisasjonen slakte
for å kunne konkurransen makte
.
At han var effektiv, det såg eg då han bladde
i foilane han hadde
Han bladde slik at eg, som sat på sjette benk
nesten av vindtrykket vart slegen i senk
 .
Og plutseleg, som ein heil openbaring
kom det fram, som han til no hadde hatt til oppbevaring
eit smil så lysteleg, som ein yrande vårbekk
og det var ikkje berre ein gong vi glimt av bekken fekk
.
Og smilet, eg har ikkje sett make
det var som eg beint måtte smile tilbake
Sinnet vart lyst, og eg tenkte som så
berre du vil smile, skal eg til slaktebenken gå
_________________________________
.
.

Om Tormod Hermansen på Wikipedia:

Tormod Hermansen (født 23. april 1940 i Elverum i Hedmark, oppvokst i Holmestrand og Nordland), er en norsk sosialøkonom, Ap-politiker, embetsmann og bedriftsleder, blant annet som administrerende direktør i Telenor. Han er styreleder i teleselskapet Ventelo, og ellers selvstendig konsulent. Hermansen har en lang karriere som embetsmann i blant annet Kommunaldepartementet og Finansdepartementet, hvor han som departementsråd fra hhv 1980 og 1986 forsøkte å sette ut i livet prinsipper for forvaltningen som munnet ut av utredningsarbeidet Den nye Staten, og senere Hermansen-utvalgets utredning Om en bedre organisert stat. Hermansen var også statssekretær i Finansdepartementet 1978-1979 i Odvar Nordlis regjering (Ap).

Hermansen har som styreleder og leder i selskapene BaneTele, Bredbåndsalliansen og nå Ventelo bidratt vesentlig til å forene bredbåndsvirksomhetene til Jernbanetilsynet (BaneTele) og seks regionale kraftselskap i ett, nytt selskap som har som langsiktig ambisjon å utfordre Telenor i det norske markedet.

Hermansen har en bakgrunn som aktiv idrettsutøver, og var på begynnelsen av 1960-tallet en av Norges fremste mellomdistanseløpere, med personlig rekord på 1500 m på 3.49,4 satt i 1962.[1] Samme år vant han bronse under NM og representerte da Oslo Studentenes Idrettslag.[2]

Hermansens bror Robert Hermansen var i en årrekke administrerende direktør i Store norske Spitsbergen kullkompani.

Her finner du mer bakgrunnsstoff: