Ekstraordinært årsmøte 07.03.2023

Ekstraordinært årsmøte 07.03.2023

Musikkrommet/Førdehuset

Telepensjonistlaget
Sogn og Fjordane.

Protokoll frå
Ekstraordinært årsmøte tysdag 07 mars 2023 kl 1200
Møtestad: Førdehuset/Musikkrommet

Opning

Leiar Oliv Ottesen opna møte. Som kjent hadde ikkje valnemnda funne nye  kandidatar til  leiar og nestleiar då det ordinære årsmøtet 07.02.23 vart halde.
Nytt ekstraordinært årsmøte vart derfor hald 07.03.2023.

Deretter vart årsmøtet satt.

 Sak 1. Namneopprop
Det var 20 røysteføre frammøtte

Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
Sakliste og innkalling til årsmøte vart godkjent.

Sak 3. Val av møtedirigent –referent –teljekomite samt to til å underskrive møteprotokoll.
Disse vart valde: Harald Runde,  møtedirigent, Kristian, ref – Aslak Hafstad og Arne Gjerde teljekom/underskrift av protokollen.

Sak 4. Val
Kjartan Krognes presenterte forslaget frå valnemnda.

 

Verv Namn Forslag 2023
Leiar John Grønseth Ny 1 år
Nestleiar Kjartan Krognes Ny 2 år
Kasserar Kjell Hjelm På val 2 år attval
Sekretær Kristian Strømmen Ikkje på val 1 år att
Styremedlem Bjørg Alme Johannesen Ikkje på val 1 år att
1 Varamedlem Anders Aven På val 2 år attval
2 Varamedlem Ingunn Løvik På val Att val
Revisor Gerd Osland På val 2 år attval
Arne Gjerde Ikkje på val 1 år att
Vararevisor Oliv Ottesen Ny 1 år
Turnemnd Helge Ottesen Ny 2 år
Oddlaug Hjelm Ikkje på val 1 år att
Valnemnd Magne Naustdalslid Ny 2 år
Aslaug Myklebust Ikkje på val 1 år att
Vara Oliv Ottesen Ny 1 år

 

Avslutning
Oliv Ottesen takka for seg som leiar gjennom mange år. Oliv og Helge fekk deretter utdelt blomster og takk for
jobben dei har gjort for laget – tusen takk !!

Kristian (ref)

Godkjent:
Aslak Hafstad                                              Arne Gjerde