Eldreomsorg

Vi må engasjere oss i kommunenes prioritering av de eldre.

En artikkel i Adresseavisen 7. mars gir et signal om at pensjonistorganisasjonene bør være aktive i politisk arbeid, blant annet gjennom eldreråd, for å påvirke beslutninger i kommunene om saker som angår eldre.

Artikkelen kan være en vekker når det gjelder kommunenes prioriteringer. Her er et utdrag:

«Trondheim Kommunen i pluss
Brukte 50 millioner mindre på eldre enn planlagt

Det største overskuddet ser vi innen helse og omsorg hvor de går 62,4 millioner kroner i pluss. Rundt 30 millioner av disse skyldes at kommunen ikke har klart å styrke hjemmetjenesten som planlagt. I tillegg går de til sammen 45 helse- og velferdssentrene i Trondheim totalt med 20 millioner i pluss.

– Det er beklagelig at vi ikke klarer å iverksette vedtatt politikk kjapt nok. Vi ønsker jo ikke å spare penger på dette, sier rådmann Morten Wolden.

Ansvarlig kommunaldirektør Helge Garåsen sier: – Vi har åpenbart ikke gjort en god nok jobb i rekrutteringsprosessen for hjemmetjenestene. Vi ser at det er vanskelig å få tak i kvalifisert personell.”

Det innrømmes i artikkelen at det er gjort et for dårlig arbeid med å gjennomføre planlagte tiltak. Unnskyldningene er mange og resultatet er nedslående for en eldreomsorg som har behov for tiltak.

Trondheim kommune ønsker å dreie eldreomsorgen over på mer hjemmebasert tjeneste. Er dette ønskelig? Pensjonistorganisasjonene bør engasjere seg i slike spørsmål og være med å mene noe om eldreomsorg generelt.

Med bakgrunn i dette er budskapet at alle lokalforeninger bør involvere seg i det lokalpolitiske arbeid, gjennom eldreråd og i tillegg etablert kontakt med lokalpolitikere eller partier. Vi ønsker ikke å «henge ut» en spesiell kommune, men synliggjøre viktigheten av lokalt engasjement.

Landsstyret vil på sitt neste møte behandle forbundets handlingsprogram for perioden 2017 – 2018. Programmet vil bli lagt frem for Landsmøtet i mai, og landsmøtedeltakerne blir invitert til å diskutere hva vi som pensjonistorganisasjon kan gjøre for å påvirke myndighetenes eldrepolitikk sentralt og lokalt.