En sommerhilsen til medlemmer av Telepensjonistene Bergen og Hordaland fra leder Tore Haugland.

En sommerhilsen til medlemmer av Telepensjonistene Bergen og Hordaland fra leder Tore Haugland.

Sommeren er endelig her, og jeg håper dere alle nyter de varme dagene og den vakre naturen rundt oss.

Jeg vil takke dere alle for engasjement og støtte i forbindelse med medlemsmøter og arrangement.

Vi har gjennomført et aktivt første halvår i 2023 med godt oppmøte på medlemsmøtene. I januar hadde vi besøk av Kari Frønsdal som snakket om demens, februar hadde vi årsmøte, mars fikk vi besøk av Gunnstein Akselberg som snakket om «Talespråk og skriftspråk», april fikk vi høre  Yngve Nedrebø kåsere om «Statsarkivet og slektsforskning» og i mai hadde vi basar med allsang. I tillegg har lokalgruppene på Voss, Norheimsund og Stord hatt sine treff.

Alle lokalgruppene har hatt turer for medlemmene i vår vakre region med god oppslutning.

Til høsten har vi planlagt følgende medlemsmøter i Bergen:

  • tirsdag 12. september:

Landås, fra lystgårder til drabantby.

v/ Lokalhistoriker Helge Jensen

———

  • tirsdag 10. oktober:

Søvn v/ Janne Grønli

Hun er somnolog, hjerneforsker og professor i biologisk psykologi ved Universitetet i Bergen, tema: kronisk stress på søvn, atferd og hjernefunksjon.

———

  • tirsdag 14. november:

Den ukrainske frigjøringskrigen.

Landet kjemper en krig for å frigjøre seg fra hundreår med russisk undertrykking.

Martin Paulsen, Instituttleder ved Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.

——–

  • tirsdag 5.desember: 

Julebord m/start kl. 18:00

 

Nå er endelig sommeren her og på vegne av Styret ønsker jeg dere alle en god sommer, og ser frem til å møtes igjen til høsten.

Tore Haugland