Enighet om pensjonsreform på Stortinget. Hvor er Telenor Pensjonskasse?

Stortingspolitikerne er enige om å endre dagens regulering for å sikre at pensjonistene beholder kjøpekraften. Telenor Pensjonskasse (TPK) går motsatt vei.

Som vel de fleste vel har fått med seg, er det flertall for å avvikle underreguleringen av de offentlige pensjonene og erstatte denne med en modell som baserer seg på gjennomsnittet av pris- og lønnsutviklingen. Se oppslaget på nrk.no her. Du kan også lese hva Pensjonistforbundet skriver ved å klikke her.

Dette sikrer at pensjonene ikke taper kjøpekraft så lenge lønnsoppgjørene gir lønnstakerne en reallønnsøkning. Dette er gledelig, og vi får tro at enigheten materialiserer seg i et konkret stortingsvedtak.

Som vi har informert om tidligere, har styret i Telenor Pensjonskasse fattet et vedtak som innebærer at pensjonene i fra TPK maksimalt skal reguleres opp til 75% av konsumprisindeksen. Dette er et vedtak vi har protestert på, men uten å få gehør fra ledelsen i TPK. (Se Telepensjonisten nr 4/2020)

Det som skjer på Stortinget, setter Telenor Pensjonskasse i et dårlig lys: Mens stortingspolitikerne er enige om å sikre at de offentlige pensjonene ikke skal tape seg i verdi, har Telenor Pensjonskasse altså vedtatt at våre pensjoner alltid skal tape seg i verdi – hvert eneste år. Dette til tross for de løfter som ble gitt ved opprettelsen av Telenor Pensjonskasse om at pensjonene fra TPK minst skulle holde tritt med de offentlige pensjonene. Vi har tidligere kalt dette vedtaket i Telenor Pensjonskasse for en hån mot oss som telepensjonister, og står fast ved det.