Facebookgruppe for Telepensjonistenes Landsforbund (TPL)

Vi har etablert en facebookgruppe som er ment for medlemmene i TPL og andre med tilknytning til Televerket/Telenor

Telepensjonistenes Landsforbund (TPL) har etablert facebookgruppe. Den er primært ment for medlemmene i TPL, men vil også være åpen for andre med tilknytning til Televerket/telenor.

Facebookgruppen er en privat gruppe, dvs. det er kun de som er medlemmer i gruppa som kan se hva som legges ut.

Vi er fortsatt i startfasen og gruppen vil utvikles videre etter hvert som vi får erfaring.

Du er velkommen til å bli med. Vi håper du vil finne deg til rette, delta aktivt i diskusjoner, komme med gode historier og dele bilder med oss.

Klikk her for å gå direkte til facebookgruppen.