Gamle Kristiansund telegrafstasjon

Utdrag av samlingene til Kristen Torjuul

Kristen Torjuul, tidligere administrasjonssjef i Kristiansund teleområde, har opp gjennom tidene samlet mye historie, mye fra Televerket. Hans datter tok kontakt med oss i 2016 og fortalte at hun hadde en samling papirer etter sin far. En del av disse så ut til å omhandle Televerket/Telenor. Jeg hentet samlingen og fikk med meg Kirsten, slik at vi sammen kunne gå gjennom. Mye var historisk, så jeg tok deretter kontakt med musèet i Kristiansund og spurte om de var interessert i dette. Det var de og mesteparten ble levert dit.

Så her kommer en bitteliten bit av det fantastiske arbeidet som Kristen har jobbet med, både om Televerket og annet. Han var veldig historieinteressert og fordypet seg i mye.

 

Romsdal telegrafinspektorat ble opprettet allerede i 1858, etter at Ålesund, Kristiansund og Molde åpnet telegrafkontor 30. september samme år. Fylket het den gang Romsdals Amt. Dette ble endret til Møre Fylke i 1919 og i 1936 til Møre og Romsdal Fylke. Her i landet hadde militærvesenet fra 1808 til 1814 et optisk telegrafisystem med signalstasjoner langs hele kysten så langt nord som til Namsos. Systemet var aktivt ved innkallingen til riksforsamlingen i 1814. Men Kristiansund hadde allerede i 1809 en optisk signallinje mellom Kristiansund – Trondheim.

Testing av telefon mellom Molde og Kristiansund startet 5. februar 1878.

Kristiansund fikk sin første bytelefon i 1883.

Lokaler:

Kontrakter mellom Kristiansund Telegrafstasjon og O. Solem om leie av lokaler 1858. Leie av lokale til Telegraf  av grosserer Rognskaug i 1878. Kontrakt for leie av lokale til Telegrafstasjon mellom Joh. A. Hveding og telegraf i 2. etg. i Hvedings nye gård i Haugegaden i august 1886. Leie i gård som byen skal oppføre på hjørnet av torvet og Parkveien – kontrakt underskrevet i 1907 v/ ordfører Fr. Selmer og telegrafinspektør Seland.

Diverse

I 1983 feiret Televerket i Kristiansund 125 års jubileum. Vi sier så flott at telegrafen i Kristiansund er 125 år, men det er feil. Telegraphen hadde byen allerede i 1809. Riktignok var den optisk, men tjente utelukkende militært formål. Men det var like fullt telegraf og byen hadde også sin første og vel eneste telegrafinspektør. Signallinja kom i bruk året etter engelskmennenes bombardemeng av byen, men ville likevel ikke hatt noen betydning for utfallet. Med 40 repeter-stasjoner som alle skulle gjenta beskjeden, ville meldingen om angrepet neppe ha nådd fram til generalen i Trondheim før de engelske fregattene var stukket til sjøs igjen. Signallinja fikk forresten liten betydning. Da engelskmennene kapret noen handelsfartøyer på Sunnmørskysten, var for eksempel sikten så dårlig at linja ikke kunne brukes. Signallinja ble da også lagt ned i 1814.

Trygve Holmgren (tidligere telegrafbestyrer) var en pioner i utbygging av telefonen på Nordmøre. Artikkel om ham på hans 90-årsdag i 1980 i Romsdalsposten.

Kristiansund, 25.4.2016/Åse