Gerd Charlotte Blomstrand Kristensen 80 år

Gerd Charlotte Blomstrand Kristensen 80 år

Vår alles kjære Gerd fyller år 28. februar 2017!

bod-gerd85-jenteEt søndagsbarn kom til verden i Vestermyra i Svolvær i 1937. Den gang ble ungene født hjemme. Her fikk hun en trygg oppvekst med en hjemmeværende mor og en uteseilende maskinsjef som far. Da krigen kom gikk han i land.  Jenta gikk på søndagsskole og ble blåpikespeider og etter hvert veldig hjemmekjær. I fjæra stortrivdes hun  og var ofte under bryggene og fisket småmort .

Da faren fikk jobb som maskinmester på en fabrikk på Kuba (en øy utenfor Svolvær sentrum) ble det store forandringer. Etter at de flyttet dit ble de blant annet avhengig av ei lita ferge for å komme seg fra og til.
I ettertid har Gerd skrevet dikt til sin barndoms gule ferge. Dikt og bilde finner du nederst i artikkelen.

Med gode karakterer fra realskola fikk hun jobb som ferievikar på lokaltelefonsentralen i byen. Dette ble starten på en lang karriere i Telgrafverket, Televerket og Telenor.  Først ble det telefonkurs i Bodø i 1956 og deretter reserve i hjembyen. Året etter fikk hun jobb på rikstelefonen i Bodø, ble gift med sin Trygve og har senere bodd her.

Fra 1960 startet aksjonen «bort med ventelistene» og Gerd begynte sin kontorkarriere. Som tidene var da fikk hun først ansettelse som teleteknisk assistent i 1967, men hun fortsatte på kontor. Til slutt havnet hun på sin rette hylle i økonomiavdelingen i 1970. Etter 2 års videreutdanning på BI ble hun ansatt som markedssjef i 1986.

Gerd og barna Mette, Per og Pål
Gerd og barna Mette, Per og Pål

Rut Elisabeth
Rut Elisabeth

Underveis i livsløpet kom det 4 barn til verden. Ett av barna, Rut Elisabeth, døde bare fem år gammel. Gerd og familien bærer nært med seg minnet, steller graven hennes fint og husker henne på alle merkedagene. Som ventelig er Gerd en avholdt bestemor og oldemor.

bod-gerd85-SKRIBENTGerd kom tidlig med i KTTL. Allerede i 1957 som varamedlem i lokalstyret. Deretter fulgte verv som nestleder og leder i Bodø ledd, nestleder i Nord krets og til slutt styremedlem i Sentralstyret. Hun var medlem av Televerketsrådet i en 2-årsperiode.

Fra 1999 har Gerd vært medlem i Telepensjonistene Bodø/Salten. Karrieren her også var bratt. Hun ble nestleder en måned etter at hun var valgt inn som varamedlem.
På grunn av dødsfall ble det rokeringer i styret og Gerd rykket opp til nestleder. Siden har hun vært kasserer og leder fram til i dag. Til sin 80 årsdag blir Gerd foreningens 4de æresmedlem.

Vi gratulerer og hyller den aktive pensjonisten som fortsatt yter så mye til fellesskapet. Også her utførte hun en grundig og vellykket jobb.

sekretæren

Dikt skrevet av en ung Gerd

Den gule ferga