Neste medlemsmøte

Neste medlemsmøte er planlagt 25.3.

FOR-arrang kom kar besk 2

 

Møter 1. halvår 2020:

22.januar
19.februar
18.mars
15.april? (lederkonferanse 21. – 22.)
20.mai? (pga Kr. Himmelfartsdag 21.)
17.juni (eventuelt 10.6.) Byskogen?  Annet?