Helgeland Telepensjonistforening

Postadresse: Helgeland Telepensjonistforening, v/Oddvar Ulvang, Askeladdv. 25, 8800 Sandnessjøen. Helgeland Telepensjonistforening omfatter geografisk området mellom grensen mot Trøndelag i sør og Saltfjellet i nord. Foreningen har i dag 136 medlemmer - de fleste lokalisert i de fire byene Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. Om du klikker på "les mer", har vi litt informasjon om foreningen.

Helgeland Telepensjonistforening omfatter geografisk området mellom grensen mot Trøndelag i sør og Saltfjellet i nord. Foreningen har i dag 134 medlemmer – de fleste lokalisert i de fire byene Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Felles aktiviteter i foreningen er begrenset av den store geografiske spredningen på medlemmene. For å bøte noe på dette er det valgt styremedlemmer fra alle de fire byene, slik at kontaktene mellom medlemmene og styret skal være best mulig. Eneste felles møte med medlemmene er årsmøtene, som siste gang talte 31 medlemmer.

Foreningens faste fellesaktivitet de siste årene har vært en tur eller to pr. år. Det har ført at mange medlemmer har stiftet bekjentskap med St.Petersburg, Estland, Finland, Åland, Praha, Italia og Skottland, foruten en del innenlandske steder. I 2009 hadde foreningen to turer, en til Lofoten 18-21. mai med 26 deltakere, og en til Den Gylne Omvei i Nord-Trøndelag 30. august – 2.september med 29 deltakere. I 2010 hadde foreningen en seks dagers tur til Husøy på Senja med 39 deltakere. I 2011 hadde vi en seks dagers tur til Vestlandet, på den såkalte Atlanterhavsveien. Turen gikk fra Helgeland 3. juni med 39 deltakere.

Ettersom styremedlemmene er fordelt på fire forskjellige steder blir styremøtene avviklet som telefonkonferanser. Dette fungere meget bra. De nye vedtektene, som ble vedtatt på årsmøtet i 2011, er det anledning til å ha klubber på flere steder i det gamle teleområdet. Det er laget en klubb i Sandnessjøen, mens man i Brønnøysund har valgt å bruke TeleVel som sin partner. De har bl.a. en hytte, som brukes som velferdshytte for medlemmene. Hovedsaken er at forholdene legges til rette for medlemmenes trivsel i pensjonisttilværelsen.

Foreningen har fremdeles et visst tilsig av nye medlemmer, så medlemstallet har holdt seg noenlunde stabilt, selv om vi naturlig nok også  har en viss naturlig avgang av medlemmer.