Herretreffen

Den månedlige ”Herretreffen” er en uformell aktivitet som bidrar til flere møteplasser og godt miljø blant foreningens medlemmer.

Herretreffen ble etablert sommeren 2002 av Guttorm Støen og har holdt sine treff på ulike steder rundt i byen.

Treffene holder nå til på Jernbanekafeen, hvor oppmøtet jevnt over er mellom 10 – 20 tidligere telekollegaer.

Oppmannen sender på forhåndt ut E-post og SMS som en påminnelse til treffene.

Herretreffen foregår som regel første tirsdag i måneden kl. 13.00.

Bilder fra herretreffen 4.10.2022 på Jernbanekafeen.